Naujienos

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2005 06 28)

Kunigas Kęstutis Dvareckas paskirtas Elektrėnų parapijos vikaru.

Kunigas Arūnas Kazlauskas paskitras Skudutiškio parapijos klebonu ir Suginčių parapijos administratoriumi; reziduos Suginčiuose.

Kunigas jubil. Česlovas Zažeckas paskirtas Suginčių parapijos altaristu.

Kunigas teol. lic. Mindaugas Sabonis paskirtas Kaišiaodrių vyskupijos tribunolo notaru.

Diakonas Algimantas Gaidukevičius paskitras liturginei praktikai ir diakono tarnystei į Kaišiadorių parapiją.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal