Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos vaikų ir jaunimo chorelių šventė Musninkuose (2005 06 03-04)

Š.m. birželio 3-4 d. Musninkuose, Širvintų r., vyko Kaišiadorių vyskupijos vaikų ir jaunimo chorelių šventė “MES PAS JĮ ATEISIME IR APSIGYVENSIME” (Jn 14, 23). Renginį organizavo Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras.

Į šventę atvyko 170 jaunų žmonių iš Aukštadvario, Bagaslaviškio, Butrimonių, Daugų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Kernavės, Kruonio, Merkinės, Musninkų, Perlojos, Pivašiūnų, Senosios Varėnos, Užuguosčio, Vievio ir Želvos parapijų.

Atvykę į Musninkus, choreliai prisistatė giesme, o po vakarienės būrėsi mokyklos kiemelyje, kur Senosios Varėnos jaunimas visus pakvietė liaudies žaidimams ir šokiams. 22 val. dalyviai su žvakėmis rankose bei giesmėmis patraukė į Musninkų bažnyčią Švč. Sakramento adoracijai. Švč. Jėzaus Širdies iškilmėje renginio dalyviai tyloje gilinosi į Jėzaus Širdies litanijos kreipinius: kiekvienas išsirinko litanijos žodžius, kurie labiausiai jį kalbino, kartu meldėsi už save, vieni už kitus... Kad Kristus vaikus ir jaunimą lietė ir kalbino, rodo ir tai, kad ir po Švč. Sakramento garbinimo pamaldų dar ilgai netilo giesmės, dalyviai neskubėjo skirstytis, visi kartu garbino Viešpatį giesme.

Šeštadienio priešpietę klierikas Algis Akelaitis, kalbėjęs renginio dalyviams, gražiai visiems paaiškino, jog norint, kad Dievas pas mus ateitų ir apsigyventų, reikia Jį pažinti, Jo ieškoti ir leisti Jam viešpatauti žmogaus širdyje, leisti ją keisti. Labai svarbu, pabrėžė klierikas Algis, įsiklausyti ir sąmoningai giedoti “Pastatyk manyje savo sostą, viešpatauk tenai …”.

Šv. Mišios tapo vaikų ir jaunimo chorelių šventės viršūne. Nuoširdus bendruomeninis šlovinimas, kunigo Kęstučio Dvarecko primicijinis palaiminimas, rodė, kad Dievas išties atėjo ir apsigyveno šių jaunų žmonių širdyse.

Klausimai apie kitų metų chorelių šventę bei kvietimai daryti šią šventę dalyvių parapijose rodė, kad buvo gera, kad chorelių šventės tema džiugina jaunus žmones, kad toks renginys ištiesų prasmingas...

Dėkojame Musninkų parapijos klebonui kunigui Virgilijui Balniui, svetingai priėmusiam renginio dalyvius, dėkojame parapijoms, atsiliepusioms į šį kvietimą, dėkojame kunigams ir vadovams, lydėjusiems jaunus žmones šio renginio dienomis...

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovė Inesa Sinkevičiūtė

« atgal