Naujienos

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2005 06 10)

Monsinjoras Vincas Baublys, Pivašiūnų parapijos klebonas, paskirtas Alytaus dekanato dekanu ir Dusmenų parapijos administratoriumi; reziduos Pivašiūnuose.

Kunigas dek. Kęstutis Kazlauskas, Molėtų parapijos klebonas, paskirtas Bijutiškio parapijos administratoriumi; reziduos Molėtuose.

Kunigas Alfonsas Kelmelis paskirtas Vievio parapijos klebonu ir Kazokiškių parapijos administratoriumi; reziduos Vievyje.

Kunigas Juozapas Napoleonas Anusevičius paskirtas Videniškių parapijos klebonu.

Kunigas Vytas Bučinskas paskirtas Punios parapijos klebonu.

Kunigas Algimantas Baltuškonis, Giedraičių parapijos klebonas, paskirtas Dubingių parapijos administratoriumi; reziduos Giedraičiuose.

Kunigas Povilas Stankevičius paskirtas Šešuolių parapijos klebonu ir Zibalų parapijos administratoriumi; reziduos Šešuoliuose.

Kunigas Juozas Bakšys paskirtas Nemunaičio parapijos klebonu.

Kunigas Robertas Mikalauskas pakeltas Kruonio parapijos klebonu bei paskirtas Kalvių parapijos administratoriumi; reziduos Kruonyje.

Kunigas Ąžuolas Miliauskas paskirtas Darsūniškio parapijos administratoriumi.

Kunigas Antanas Černa paskirtas Širvintų parapijos altaristu.

Diakonas Algimantas Gaidukevičius paskirtas liturginei praktikai ir diakono tarnystei į Elektrėnų parapiją.

Diakonas Darius Vėlyvis paskirtas liturginei praktikai ir diakono tarnystei į Molėtų parapiją.

Kunigui Vladui Avižieniui leista reziduoti Pivašiūnų parapijoje.

Kunigas Valerijus Rudzinskas išleistas pastoraciniam darbui į Vilkaviškio vyskupiją.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal