Naujienos

Mirė kunigas Stanislovas Linda (2005 05 22)

Kaišiadorių vyskupijos kunigas Stanislovas Linda mirė 2005 m. gegužės 22 d. po sunkios ligos Kauno torakalinės chirurgijos klinikose, sulaukęs 65 m. amžiaus.

Jis gimė 1940 m. sausio 19 d. valstiečių šeimoje, Spilgių kaime, Pakruojo rajone, Klovainių parapijoje, Panevėžio vyskupijoje. Mokėsi Daglienų ir Pasvalio mokyklose.

1972 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigęs, 1977 m. gegužės 22 d. Kauno arkikatedroje buvo įšventintas kunigu. Jo mirties data sutapo su kunigystės šventimų data; mirties dieną kunigui Stanislovui sukako 28 kunigystė metai.

Pirmuosius dvejus kunigystės metus Stanislovas vikaravo: pradžioje Žiežmarių (Kaišiadorių r.), o vėliau Molėtų parapijose. Nuo 1979 m. ėjo klebono pareigas Punios (Alytaus r.), Perlojos (Varėnos r.), Saldutiškio (Molėtų r.), Kuktiškių (Utenos r.), Gegužinės ir Palomenės (Kaišiadorių r.) parapijose; paskutinioji jo darbo vieta - Šešuolių ir Zibalų parapijos (Ukmergės ir Širvintų r.).

Kunigas Stanislovas Linda visose darbo vietose paliko dalį savęs – kuklaus, labai mielo ir draugiško bei paslaugaus žmogaus pavyzdį. Kur tik leido galimybės, remontavo bažnyčias, jas rūpestingai prižiūrėjo. Pats gyveno kukliai, nemėgo, kad jam tarnautų kiti. Paskutinėje darbo vietoje – Šešuoliuose 2004 m. gražiai atnaujino bažnyčios išorę.

Kunigas Stanislovas Linda buvo pašarvotas Pušaloto (Pasvalio r.) parapijos bažnyčioje jo artimųjų prašymu. Šioje parapijoje jis pajuto pašaukimą į kunigystę, šioje parapijoje gyvena jo artimieji, palaidoti tėvai.

Velionio laidotuvės įvyko gegužės 26 d. Šv. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, kunigo Stanislovo ordinaras, ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, velionio studijų draugas. Mišias koncelebravo 30 kunigų.

Kunigas Stanislovas Linda palaidotas tėvų kapavietėje prie Pušaloto bažnyčios.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal