Naujienos

Kunigu įšventintas Kęstutis Dvareckas (2005 05 08)

2005 m. gegužės 8 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Kaišiadorių vyskupas Juozapas MATULAITIS įšventino kunigu Kaišiadorių vyskupijos diakoną Kęstuį DVARECKĄ. Naujasis kunigas paskirtas Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos vikaru ir Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro dvasios vadovu.

Kęstutis Dvareckas gimė 1981 m. Alytaus mieste, katalikų šeimoje; mokėsi Alytaus Adolfo Ramanausko - Vanago vidurinėje mokykloje bei Telšių vyskupijos licėjuje - mažojoje seminarijoje. 1998 m. įstojo į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją; vėliau studijas tesė Erfurto (Vokietija) kunigų seminarijoje, kurią baigė 2004 m.; tais pačiais metais įšventintas diakonu.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal