Naujienos

Viktorina “Atsiliepiu į Dievo meilės kvietimą” 3 – 4 klasių moksleiviams Kaišiadorių vyskupijoje (2005 03 01 – 04 15)

Pačioje 2004 metų pabaigoje Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras paskelbė kvietimą 3 – 4 klasių moksleiviams dalyvauti viktorinoje “Atsiliepiu į Dievo meilės kvietimą”. Pranešimai apie inicijuojamą viktoriną buvo išsiųsti visų 12 Kaišiadorių vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių Švietimo skyriams bei 7 vyskupijos dekanatų tikybos mokytojų metodinių būrelių koordinatorėms.

Iki 2005 m. kovo 1 d. įvyko įžanginis viktorinos etapas – komadų atranka mokyklose. Organizuojama ji buvo pačiais įvairiausiais būdais – atsižvelgiant į sąlygas, vaikų skaičių, ir, žinoma, tikybos mokytojo išradingumą. Mažose mokyklėlėse, aišku, apsiribota netradicinėmis pamokomis, na o didesnėse ir pačiose didžiausiose vyko tikros varžytuvės, kuriose dalyvavo po keletą mokyklos ir jos pradinio ugdymo skyrių komandų. Tiesa, viską apie renginius mokyklose sužinosime tik po gegužės 7-osios, kuomet dekanatų tikybos mokytojų metodinių ratelių koordinatorės į KC pristatys šių renginių aprašus. Tiesiog nekantraujame juos pamatyti – bus tikrai įdomu.

I – asis viktorinos etapas 7 dekanatuose įvyko vos ne vienu metu – tarp balandžio 12 ir 15 dienos (KC atstovai vos spėjo visur būti, viską matyti ir viskuo pasidžiaugti). Šiame etape iš viso dalyvavo 50 komandų iš 48 vyskupijos mokyklų. Taigi, iš viso daugiau kaip 250 moksleivių.

Pirmieji viktorinų maratoną pradėjo Stakliškių dekanato mokyklų moksleiviai, susibūrę Užuguosčio pagrindinėje mokykloje balandžio 12 d. Renginyje dalyvavo 7 mokyklų komandos. Baigiamajame renginyje savo dekanatui atstovauti išrinkti renginio šeimininkai – Užuguosčio pagrindinės mokyklos komanda, vadovaujama mokytojų Anelės Kuchanauskienės ir Danutės Sodaitienės.

Balandžio 13 d. viktorina vyko net trijuose dekanatuose. Alytaus “Piliakalnio” vid. mokykloje susibūrė 8 komandos iš 7 Alytaus dekanato mokyklų (šeimininkus atstovavo net 2 komandos). Varžytuvės buvo puikios ir entuziastingos, o lyderius išrinkti ne taip jau paprasta, tačiau vertinimo komisija nusprendė, jog į baigiamąjį renginį vyks Alytaus r. Punios pagrindinės mokyklos komanda, vadovaujama mokytojos Virginijos Virmauskienės. 7 – ios Elektrėnų dekanato komandos suvažiavo į Vievį ir po visos krūvos linksmų, įdomių ir smagių užduočių nusprendė, jog į baigiamąjį renginį siųs Elektrėnų sav. Pastrėvio pagrindinės mokyklos komandą “Linksmasis traukinukas”, vadovaujamą mokytojos Reginos Pukalskienės. Dalyvaujančiųjų komandų gausybe visus pralenkė Širvintų dekanatas, kur į Kultūros centro salę sugužėjo 10 komandų. Renginys buvo tikrai puikus, linksmas ir spalvotas, netrūko varžybų aistrų, o žinias puikiai pasitikrino ir papildė visi dalyvavusieji. Į baigiamąjį renginį iš šio dekanato vyks Ukmergės r. Šešuolių pagrindinės mokyklos komanda, vadovaujama mokyt. Linos Monkevičienės.

Balandžio 14 d. viktorina šurmuliavo Molėtų parapijos namuose. Prie sunkių užduočių galvas laužė 6 komandos. Buvo nelengva, bet vis tiek labai linksma. O visų linksmiausia todėl, kad geriausiai pasirodė mažos mokyklėlės - Molėtų r. Suginčių vidurinės mokyklos Sidabrinių pradinio ugdymo skyriaus – komanda, vadovaujama mokytojos Kristinos Petkevičienės.

Paskutinieji balandžio 15 d. į Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centrą suvažiavo mokiniai iš Kaišiadorių dekanato mokyklų. Kova tarp 9 komandų buvo tikrai rimta, bet ir labai linksma. Ypač visus džiugino Kaišiadorių specialiosios internatinės mokyklos komandos vaikai. Tačiau pati šauniausia, visgi, pasirodė Kaišiadorių raj. Žaslių vidurinės mokyklos komanda, vadovaujama mokytojos Laimutės Dekienės.

Visos komandos, dalyvavusios I viktorinos etape savo dekanate, parsivežė padėkos raštus, o vaikai džiūgaudami dalinosi dovanėles. Nors projektas dar nesibaigė, jau dabar galime pasakyti, kad jo tikslas pasiektas. Daugumoje vyskupijos mokyklų 3 – 4 klasių mokiniai pasitikrino ir papildė tikybos dalyko žinias, o mokytojai intensyviai bendravo ir bendradarbiavo savo metodiniuose būreliuose. Ypač džiugina tai, jog viktorinoje dalyvavo nemaža komandų iš mažų kaimo mokyklėlių – pradinio ugdymo skyrių.

Baigiamasis viktorinos renginys – išvyka į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją – kurioje susitiks geriausiai pasirodžiusios komandos iš visų 7 dekanatų, vyks š.m. gegužės 24 d. Jau dabar nekantriai laukiame šio linksmo susitikimo, kad drauge galėtume pasidžiaugti Viešpaties mums dosniai tiekiamomis dovanomis – pavasariu, draugyste, džiaugsmu mokytis, sužinoti, atrasti.

Dėkojame visiems, kurie atsiliepė į mūsų kvietimą ir prisidėjo, kad šis projektas įvyktų – savivaldybių švietimo skyriams, mokyklų administracijai, visų dekanatų tikybos mokytojų metodinių būrelių koordinatorėms, dekanatų dekanams, tikybos mokytojams, o ypač pagrindinei projekto koordinatorei, KC savanorei, tikybos mokytojai metodininkei Vidutei Bartytei.

Kaišiadorių vyskupijos KC vadovė ses. Viktorija, MVS

« atgal