Naujienos

Ministrantų krepšinio savaitgalis Jiezne (2005 04 16–17)

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro iniciatyva š.m. balandžio 16 – 17 dienomis Kaišiadorių vyskupijos ministrantai buvo susibūrę Jiezno parapijoje. Šio susibūrimo tikslas - žaisti krepšinį, pabūti kartu, dalyvauti specialiai jiems skirtose pamaldose, klausytis mokymų. Varžybos vyko Jiezno vidurinėje mokykloje. Žaidėjai buvo suskirstyti į dvi jaunesniųjų ir vyresniųjų ministrantų grupes. Žaidimui teisėjavo du jaunuoliai savanoriai iš Elektrėnų. Pirmą dienos pusę žaidė vyresnieji, o jaunesnieji klausė liturgikos paskaitėlių, kurias vedė Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro dvasios vadovas diakonas Kęstutis Dvareckas. Po pietų vyresnieji ministrantai taip pat klausėsi liturgikos paskaitos.

Susitikę jaunuoliai turėjo galimybę ne tik žaisti, varžytis, klausytis paskaitų, bet ir smagiai praleisti laiką, susirasti naujų draugų ir bendrauti tarpusavyje. Krepšinio varžybas ministrantai pradėjo su malda ir dieną taip pat baigė su malda, kurios metu turėjo galimybę išsakyti tai, kas jiems liko šviesiausia širdyje: “Dieve, ačiū visą šią puikią dieną, už šias puikias varžybas ir nesvarbu, kad mes pralaimėjom…juk svarbiausia dalyvaut, o ne laimėt.

Man dar ilgai liks širdy mūsų visų buvimas ir draugiškumas. Ačiū Tau, Dieve, už viską.” “Ačiū už tai, kad gerai praleidome dieną žaisdami krepšinį su Dievu. Turėsiu gerą prisiminimą. “ “Ačiū už galimybę fiziškai ir dvasiškai atsigauti, už galimybę ištrūkti iš kasdienybės, susitikti pažįstamus ir susirasti naujų…”

Varžybos baigėsi komandų apdovanojimu. Jaunesniųjų ministrantų grupėje pirmą vietą iškovojo Paparčių parapijos komanda, o vyresniųjų grupėje pirmoji vieta atiteko Jiezno parapijiečiams.

Sekmadienį visi dalyvavo šv. Mišiose Jiezno bažnyčioje, kurias šventė šios parapijos klebonas kunigas Rolandas Bičkauskas. Klebonas pamokslo metu džiaugėsi renginiu, skirtu vyskupijos vaikams ir jaunimui. Jis taip pat priminė, kad šį sekmadienį meldžiamės už pašaukimus ir teigė, kad didelė dalis kunigais tampa iš patarnautojų tarpo, iš tų, kurie būna arčiausiai altoriaus. Todėl turime melstis ir už juos. Mes kiekvienas atsakome už tai, kad ir iš mūsų tarpo būtų pašaukimų, sakė kunigas.

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro referentė ses. Vincenta Slavėnaitė

« atgal