Naujienos

Kaišiadorių vyskupo viešnagė Magdeburge (2005 04 15 – 19)

2005 m. balandžio 15-19 dienomis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, vyskupo generalvikaras kunigas dr. Algirdas Jurevičius bei vyskupo referentas Aidmantas Bernatonis lankėsi Magdeburgo vyskupijoje. Viešnagės tikslas – balandžio 16 d. dalyvauti naujojo Magdeburgo vyskupo Gerhard Feige ingreso iškilmėje. Iškilmės vyko Magdeburgo vyskupijos katedroje. Liturgijos pradžioje kanauninkų kapitulos pirmininkas perskaitė Popiežiaus Jono Pauliaus II pasirašytą raštą, kuriuo Jo šventenybė skyria laikiną Magdeburgo vyskupijos administratorių vyskupą G. Feige Magdeburgo vyskupijos ordinaru. Iškilmėse dalyvavo Popiežiaus nuncijus Vokietijoje arkivyskupas Erwin Josef Ender, gausus būrys vyskupų bei kitų svečių. Buvo apgailestaujama, kad iškilmėse negalėjo dalyvauti kardinolai, kurie tuo metu Romoje ruošėsi konklavai.

Vyskupas G. Feige pamoksle ne tik apžvelgė niūroką Bažnyčios padėtį vyskupijoje, ją palygindamas su nuliūdusiais Emauso mokiniais, bet ir įkvėpė vilties, kad diasporoje gyvuojančios Bažnyčios ėjimas kartu su Kristumi į ateitį įgaus naujo polėkio. Po iškilmingų pamaldų naujasis Magdeburgo vyskupas paskelbė apie artimiausių savo darbuotojų paskyrimus ir pakvietė visus agapei, kurios metu tęsėsi šventinis bendravimas.

Viešnagės metu svečiai iš Kaišiadorių vyskupijos apsilankė Kvedlinburge (Quedlinburg), kuriame saugomi Lietuvos istorijai ypač reikšmingi dokumentai – Kvedlinburgo analai, pirmą kartą paminėję LIETUVOS vardą (1009 m.). Deja, pačių analų neteko matyti, nes jie šiuo metu saugomi muziejaus saugykloje. Tai dar vienas reikšmingas akcentas, jungiantis šias dvi tautas ir vyskupijas.

Namo buvo grįžtama su viltimi, kad daugiau kaip dešimtmetį Kaišiadorių ir Magdeburgo vyskupijas siejanti partnerystė tęsis ir dargi įgaus naują polėkį bei visokeriopai praturtins abi vyskupijas.

Kaišiadorių vyskupo generalvikaras

« atgal