Naujienos

„Alfa“ kursas Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijoje (2005 04 04)

Šiomis dienomis, kada praradome ir vėl naujai atrandame mūsų bažnyčios Tėvą, Popiežių Joną Paulių II, baigėsi Kaišiadorių parapijoje vienuolika savaičių trukęs Alfa kursas. Paskutinis jo susitikimas – šventinis vakaras – vyko pirmadienį, balandžio 4 dieną. Vakaro šventiškumas savotiškai sumišo su gedulo nuotaika, primindamas tokį pažįstamą jausmą – Viltį...

Alfa kursas Kaišiadoryse vyksta jau antrą kartą. Pirmajame, “pristatomajame” kurse, dalyvavo kelių vyskupijos parapijų atstovai, panorę susipažinti su Alfa. Šiais metais Alfa vėl sukvietė būrį įvairaus amžiaus žmonių, šį kartą jau Kaišiadorių parapijiečių, kurie kiekvieno pirmadienio vakarą susirinkdavo Sielovados centre. Alfa kursas – kas tai? Tai puiki galimybė atrasti savo tapatybę, proga pagilinti krikščioniškąjį tikėjimą, šansas gauti atsakymus į rūpimus klausimus. Galų gale – tai vertingai praleistas laikas.

Alfa kursas gimė Anglijoje, praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje. Dabar kursas vedamas 121 pasaulio šalyje. Kurso pristatymu ir sklaida Lietuvoje rūpinasi Katalikų evangelizacijos centras. Kiekvieno susitikimo metu žiūrimas anglikonų pastoriaus Nicky Gumbel paskaitos viena ar kita esmine Krikščionybės tema video įrašas. Susirinkusieji arčiau susipažįsta arbatos valandėlės metu, o mažose grupelėse gali kelti klausimus ir į juos atsakyti, pasiginčyti arba atrasti artimą požiūrį.

Mes, kurie prisidėjome rengiant šiuos susitikimus, drauge su kitų parapijų atstovais dalyvavome prieš metus Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro inicijuotame “pristatomajame” Alfa kurse, kurį vedė komanda iš Katalikų evangelizacijos centro. Kauno atvežtą kursą. Todėl džiaugsmingai sutikome parapijos klebono iniciatyvą pradėti kursą savo parapijos žmonėms, kaišiadoriečiams.

Paskutiniojo vakaro metu dalyvavusieji kurse dalijosi patirtais įspūdžiais. Iki širdies gelmių sujaudino nuoširdūs liudijimai. Taip nesinorėjo skirstytis...iki rudens. Jei Dievas duos, vėlyvą rudenį, kai ilgais tamsiais vakarais televizorių galima iškeisti į kai ką geresnio, tikimės vėl sulaukti būrelio žmonių.

Juozas Ruzgys www.bernardinai.lt dienos komentare „Man reikia kataliko“ rašo: „Jonas Paulius II visuomet žengė įkalnėn. Mus supantis pasaulis visuomet stengėsi kuo patogesniu keliu leistis nuokalnėn. Taip slysdamas žemyn, per pastaruosius porą amžių, Vakarų pasaulis nuolatos tolo nuo šventenybės“. Švento Tėvo pavyzdys įkvepia mus eiti į Viešpatį, nors tai ir būtų ėjimas prieš srovę.

Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos Alfa komanda

« atgal