Naujienos

Šeimos centro organizuotas susitikimas Širvintų L.Stuokos – Gucevičiaus vidurinėje mokykloje (2005 03 17)

Š.m. kovo 17 d. Kaišiadorių vyskupijos Širvintų šeimos centras organizavo susitikimą su svečiu iš Lietuvos šeimos centro. Svečiavosi Saulius Matulevičius, Lietuvos šeimos centro jaunimo programų koordinatorius. Svečias lankėsi Širvintų L.Stuokos - Gucevičiaus vidurinėje mokykloje, kur susitiko su 10 – 12 klasių moksleiviais. Moksleiviai dalyvavo pokalbyje ,,Draugystes modelis“. Prelegento mokėjimas bendrauti išties paveikė moksleivius, padėjo jiems įsitraukti į pašnekesį Bažnyčiai aktualia tema, suvokti meilės ir draugystės, skaistumo sąvokas. Pokalbio dalyviai įvertino šeimą kaip vertybę, aptarė skaistumo svarbą, pabaigoje svečias išdalino lankstukus ir kitą medžiagą krikščioniškos šeimos temomis. Po susitikimo su moksleiviais, įvyko pokalbis su klasių auklėtojais, biologijos, dorinio ugdymo, kalbų mokytojais. Dvi valandas trukęs pokalbis neprailgo; p. Saulius kalbėjo aktualiai bei mokytojams rūpimais klausimais: lytiškumo ugdymo svarba, kontracepcijos žala, žalingas žiniasklaidos formuojamo šeimos modelio poveikis jaunimui...

Irena Vasiliauskienė, Širvintų šeimos centras

« atgal