Naujienos

Caritas vaikų savanorių veikla Kaišiadorių vyskupijoje (2005 03 12)

Š.m. kovo 12 d. Kaišiadorių vyskupijos Caritas centre įvyko jaunųjų karitiečių vadovų pasitarimas; aptarti nuveikti darbai, perspektyvos. Šia proga drįstame trumpai pristatyti Kaišiadorių vyskupijos jaunųjų karitiečių „Pumpurėliai“ veiklą vyskupijoje.

Nuo 2002 metų Kaišiadorių vyskupijos Caritas ypač daug dėmesio skyrė savanorių pajėgų atnaujinimui. Savo veiklos programose nemažą vietą skyrė vaikų ir jaunimo įsitraukimui į gailestingumo ir savitarpio pagalbos darbus. Parapijų Caritas grupės buvo kviečiamos telkti vaikus padedant seneliams, ligoniams, neįgaliesiems, taip pat kviesti juos dalyvauti įvairiose parapijų ir vyskupijos rengiamose akcijose ir renginiuose.

Pirmiausia ir aktyviausiai į tą kvietimą atsiliepė Kernavės parapijos karitietės, vadovaujamos ses. Irenos Valaitytės. Jų santykiai su vietinės mokyklos mokiniais ir iki tol buvo šilti ir draugiški; parapijos vaikai buvo nuolat telkiami prie bažnyčios, kviečiami dalyvauti įvairiuose parapijos renginiuose... Į tradicinę Žolinės atlaidų Pivašiūnuose iškilmę, Caritas dieną, kernaviškės atsivežė būrelį vaikų, pasipuošusių lauko gėlyčių vainikais. Nuo to ir prigijo jiems vardas “Pumpurėliai”, o netrukus ir visas vaikų – Caritas pagalbininkų - sąjūdis Kaišiadorių vyskupijoje gavo “Pumpurėlių” pavadinimą.

Palaikant gražias kernaviškių iniciatyvas ir kitose parapijose vaikai suskato dalyvauti įvairiose artimo meilės ir gailestingumo programose. Šiandien džiaugiamės “Pumpurėlių “ aktyvumu Kernavės, Molėtų, Kalvių, Birštono, Semeliškių, Elektrėnų, Kaišiadorių, Merkinės parapijose...

Kasmet per Atvelykį Kaišiadoryse vyksta “Pumpurėlių” sąskrydis, į kurį suvažiuoja nemaža jaunųjų savanorių su savo vadovais. Šią dieną vaikai dalyvauja šv. Mišiose katedroje, susitinka su vietos vyskupu, jo palaiminami, apdovanojami. Vyskupijos Sielovados centre klausosi paskaitėlių Caritas tema, susitinka su Velyke…

Vasarą Paparčių parapijoje vyksta “Pumpurėlių” aktyvo stovykla, kurioje vaikai poilsiauja, mokosi savanorystės, keliauja, ugdo kūrybinius sugebėjimus, o vėliau naujai įgytas žinias ir įgūdžius vežasi į savo parapijas perduoti bičiuliams...

Dievui padedant viliamės, jog šis gražus vaikų sąjūdis gyvuos ir plėsis Kaišiadorių vyskupijos parapijose, teiks vilčių ateičiai Caritas veikloje...

Kaišiadorių vyskupijos Caritas centro referentė G. Adlytė

« atgal