Naujienos

Ses. Myrta M. Stockle seminaras Kaišiadoryse (2005 03 11)

Jau daugiau kaip 10 metų Lietuvoje lankosi šv. Elzbietos kongregacijos vienuolė ses. Myrta M. Stockle iš Vokietijos. Ji skleidžia Franz Kett’o metodiką – religijos mokymą per gyvenimo patirtį.

Š.m. kovo 11 d. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre vėl vyko šios metodikos seminaras Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojams. Buvo pristatyta kvalifikacijos tobulinimo programa “Nors jūs ir sumanėte man pikta, Dievas pakeitė tai į gera (Pr 50,20)”. Seminarą vedė s. Myrtos kolegė ses. Hedwigis. Ji pagal minėtą F. Kett’o metodiką mokė tikybos mokytojus vienyti grupę bendrai veiklai, kurioje kiekvienas dalyvis yra svarbus ir reikalingas. Taip pat, atskleidžiant Dievo slėpinį, buvo mokoma bendravimo harmonijos tarpusavyje ir su Dievu. Šia metodika paremtas seminaras skatino dalyvių kūrybiškumą ir suteikė naujų idėjų. Be to, seminaro dalyviai buvo mokomi naudotis vaizdinėmis priemonėmis, taikyti įvairius ugdymo metodus ir suvokti Šventąjį Raštą šių dienų šviesoje. Seminare gautos žinios padės mokytojams geriau suprasti mokinius, jų poreikius.

Seminare dalyvavo 32 tikybos mokytojai iš Kaišiadorių vyskupijos mokyklų. Jie gavo teorinių žinių, dirbo grupėse, dalyvavo pedagoginiuose praktiniuose užsiėmimuose, diskutavo.

Šį seminarą, kaip ir seminarus šia tema kitose Lietuvos vyskupijose, inicijavo Lietuvos Katechetikos centras.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro metodininke G. Cvilikienė

« atgal