Naujienos

Gavėnios seminaras Kaišiadorių vyskupijos jaunimo lyderiams (2005 02 25-26)

Vasario 25 – 26 dienomis Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras organizavo gavėnios seminarą Kaišiadorių vyskupijos jaunimui. Seminare dalyvavo jaunimas iš Žiežmarių, Aukštadvario, Kaišiadorių, Vievio, Paparčių, Jiezno, Užuguosčio ir Žaslių parapijų.

Seminaro pradžioje vyko bendras susipažinimas, jaunimas dalinosi, kaip sekasi veikti savo parapijose. Pasidalinimo metu dalyviai išsakė savo veiklos sunkumus ir džiaugsmus. Penktadienio vakare susirinkusieji dalyvavo Kryžiaus kelio pamaldose, šv. Mišiose. Mišias šventė kunigas dr. Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras.

Šeštadienį prieš pietus jaunimas turėjo galimybę susitikti su Kaišiadorių vyskupijos seminaristais - klierikais. Jaunimas prieš tai ruošėsi šiam susitikimui ir diskusijų grupelėse aptarė, ko tikėtųsi iš atvykusio į parapiją klieriko:

“Jaunimui labai svarbu, kad į parapijas atvykę būsimi kunigai būtų aktyvūs, bendrautų su jaunimu, padėtų organizuoti jų susitikimus, išvykas, stovyklas. Jaunimas tikisi draugiško ir lygiavertiško tarpusavio bendravimo”.

Vėliau jaunimas ir seminaristai, diskutavę šiais klausimais, nusprendė, kad ir vieniems ir kitiems yra labai svarbus noras veikti ir dalyvauti, bendrauti bei bendradarbiauti. Seminaro metu Jaunimo centro vadovė Inesa, dvasios vadovas diakonas Kęstutis ir referentė sesuo Vincenta pateikė keletą idėjų jaunimo lyderiams apie tai, ką jie galėtų daryti savo parapijose gavėnios metu. Seminare išgirstomis idėjomis ir patirtimi jaunimas džiaugėsi bei pabaigoje dalinosi šiomis mintimis:

“…visas idėjas, kurias pasiūlėt tikrai priimsiu dėl kitų… tikriausiai nei vieno dalyko, kurį pasiūlėt, negalima priimti tik šiaip”. “Šiame susitikime atradau labai daug savęs… tikiuosi pažinti tikrąją Dievo meilę, gal net labiau pažinsiu Jėzų. Pasiimu viską, ką sužinojau, išmokau, supratau…” "Idėjos duoda naujų impulsų, motyvuoja kažką daryti…”

Tikimės, kad tai, ką jaunimas patyrė ir išgyveno seminaro metu galės perduoti kitiems, išbandyti ir naudoti savo parapijose.

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro referentė ses. Vincenta Slavėnaitė

« atgal