Naujienos

Patvirtinta nauja Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų metodinės tarybos sudėtis (2005 02 15)

Š.m. vasario 15 d. Kaišiadorių vyskupas Juozapas MATULAITIS, Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro teikimu, patvirtino Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų metodinės tarybos naują sudėtį 2005 – 2007 metams.

Šiuo laikotarpiu metodinę tarybą sudarys šios Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojos:

Tikybos mokytoja metodininkė Vidutė BARTYTĖ, Kaišiadorių rajono Palomenės pagrindinė mokykla;

Tikybos mokytoja metodininkė Danutė PUNDIENĖ, Molėtų pagrindinė mokykla;

Tikybos vyresnioji mokytoja Janina BEKEŠIENĖ, Prienų rajono Užuguosčio pagrindinė mokykla;

Tikybos vyresnioji mokytoja Marijona KULIEŠIENĖ, Elektrėnų pradinė mokykla;

Tikybos vyresnioji mokytoja Jadvyga LAPELIENĖ, Merkinės V. Krėvės-Mickevičiaus vidurinė mokykla;

Tikybos vyresnioji mokytoja Lina MONKEVIČIENĖ, Ukmergės rajono Želvos vidurinė mokykla;

Tikybos vyresnioji mokytoja Lina PECKUTĖ, Alytaus rajono Vaisodžių pagrindinė mokykla.

Tikybos mokytojų metodinė taryba (MT) koordinuoja vyskupijos katalikų tikybos mokytojų veiklą bei rūpinasi jų kvalifikaciniu kėlimu; savo funkcijas metodinė taryba dažniausiai vykdo patardama Katechetikos centro vadovui.

MT sudaro Kaišiadorių vyskupijos katalikų tikybos mokytojai, turintys ne žemesnę kaip vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. MT atstovaujami visi dekanatų tikybos mokytojų metodiniai rateliai. MT savo veiklą grindžia LR Švietimo įstatymu bei Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro parengtais nuostatais.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras

« atgal