Naujienos

Šeimos centro organizuotas pašnekesys gyvybės išsaugojimo Kaišiadorių bendruomenėje tema (2005 02 10)

Š.m. vasario 10 d. Kaišiadoryse įvyko Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro organizuotas renginys – pašnekesys tema „Gyvybės vertė Kaišiadorių bendruomenėje; ką bendruomenė gali padaryti išsaugant gyvybę“. Į pašnekesį aktualia tema Šeimos centro darbuotojai pakvietė Kaišiadorių rajono savivaldybės deputatus, kitus suinteresuotus asmenis; renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos šeimos centro direktorė V. Valantiejutė.

Susitikimo pradžioje kalbėjusi Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadovė gyd. M. Bagdonienė pristatė pašnekesio temą, trumpai apžvelgė šio centro veiklą ir darbo pobūdį Kaišiadoryse ir vyskupijoje; po to trumpą žodį tarė Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro dvasios vadovas kun. G. Tamošiūnas, pakviesdamas šio susibūrimo narius likti ištikimus Bažnyčios mokymui apie šeimą ir žmogaus gyvybės vertę bei liudyti šias nuostatas gyvenime; po to kalbėjo Šeimos centro savanorė psichologė R. Truskauskienė.

Pristatydama problemos aktualumą, pašnekovė sakė: „2004 m. Kaišiadorių rajone įregistruota 292 gimimai ir 506 mirtys; greta šių, akivaizdžiai neigiamų demografinių rodiklių, turime dar vieną, apie kurį mažai kalbama – per metus Kaišiadorių rajone atlikta 102 abortai; šie skaičiai negalutiniai – jų gali būti ir daugiau“. Kaip minėjo pašnekovė, „vidutiniškai kas trečią dieną Kaišiadorių rajone netenkame vienos naujos gyvybės, žmogaus, kuris galėjo tapti mūsų bendruomenės narius. Ši situacija kviečia kiekvieną sąmoningą bendruomenės narį apsispręsti pagarbos gyvybei, nuo prasidėjimo iki natūralios mirties, klausimu“. Pašnekovė apgailestavo, jog net pozityviai mąstanti žmonijos dalis, kuri aiškiai pasisako už taiką pasaulyje, gamtos išteklių racionalų naudojimą, kovoja su gamtos užterštumu, neprabyla mirties kultūros tema; atvirkščiai, nūdienos visuomenė mums perša priešingas žmogaus gyvybei, jo orumui „vertybes“: „dirbtinis apvaisinimas – pagalba nevaisingai šeimai, kontraceptikai – pažangus šeimos planavimo metodas, abortas – moters apsisprendimo teisė ir t.t.“.

Vėliau buvo pasidalinta nuomonėmis šia aktualia tema, ieškota problemos sprendimo būdų ir galimybių rajone. Kaišiadorių rajono savivaldybės deputatas, mero pavaduotojas p. Prakapas paminėjo, jog abortus didele dalimi sąlygoja pastaruoju metu tampančios įprastu reiškiniu santuokos „de facto“, taip pat visuomenės turtinė padėtis, žmogaus nutolimas nuo Dievo nustatytos tvarkos; pašnekovas taip pat atkreipė dėmesį į kitą neigiamą reiškinį – kai vaikai gimdomi tik tam, jog jų tėvai (ar bent jau motina) iš pašalpų už vaiką galėtų pragyventi; tai labai neigiamas reiškinys, kurio įsigalėjimą, tam tikra prasme, sąlygojo netinkami valstybės įstatymai ir požiūris į šeimą. Pašnekovas pasidžiaugė, kad yra žmonių, kalbančių šia aktualia tema, jog Bažnyčia, nežiūrint į visus sunkumus, nenuleidžia rankų, primena ir pabrėžia, kas svarbiausia žmogaus gyvenime... Kaišiadorių rajono savivaldybės administratorius p. Lukoševičius, dalyvavęs šiame susitikime, atkreipė dėmesį, jog pastaruoju metu, ypač kaime, gausu girtaujančių žmonių; šis reiškinys tiesiog visuotinas; pašnekovas retoriškai klausė, ar girtuoklių tėvų šeimose gimę vaikai bus pilnaverčiai, gal kaip tik modernios nudienos visuomenės priemonės gimstamumui reguliuoti šioje problemoje galėtų nemažai pasitarnauti... Kaišiadorių rajono savivaldybės deputatas, buvęs seimo narys, gyd. J. Matulevičius, buvo priešingos nuomonės – gyvybė yra šventa, jos liesti negalime, teigė gydytojas; netgi girtuoklių tėvų šeimoje, kaip liudija patirtis, gimę vaikai pasiekia didelių aukštumų; gydytojas prisiminė studijų laikais girdėtą pasakojimą apie vieno žymaus Lietuvos mokslininko kilmę; pasirodo sudarius jo šeimos medį, paaiškėjo, jog yra kilęs iš didelių girtuoklių šeimos. Lietuvos Šeimos centro direktorė V. Valantiejutė pašnekesyje pabrėžė, jog abortai, didele dalimi sužeidžia moterį ir jos psichiką, ir ši problema vėliau transformuojasi į vaikų nemeilę, kurią galime akivaizdžiai pajusti nūdienos visuomenėje.

Antroje pašnekesio dalyje buvo ieškota būdų kaip labiau pasitarnauti rajono visuomenei, kad žmogaus gyvybės išsaugojimo problema būtų aktuali didesniam žmonių ratui. Lietuvos Šeimos centro direktorė p. Valantiejutė prisiminė patirtį iš JAV, kai vieno regiono valdžios ir visuomeninių grupių atstovai aptarinėjo problemą dėl skyrybų šeimoje pagausėjimo; išties, jie sutarė nuveikti labai nedaug: visur, kur tik oficialiai ir neoficialiai bekalbėtų, įterpti trumputę mintį – „šeima – gerai, šeima – gražu, šeima - prasminga“. Jų nutarimo rezultatai pranoko lūkesčius. Pašnekovė pakvietė visus šio susibūrimo dalyvius pasekti šiuo išmintingu sprendimu. Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadovė gyd. Bagdonienė priminė apie šio centro vykdomą programą vyskupijos mokyklose – pašnekesius su mokiniais ir jų tėvais aktualiais šeimos klausimais, prašė didesnio savivaldos institucijų dėmesio šiems klausimams, neretai - pritarimo. Kun. Tamošiūnas pasiūlė surengti pašnekesius mums rūpima tema rajono šeimos gydytojams, kur, kaip žinoma, pirmiausia ir kreipiasi besilaukiančios moterys, kai kurios iš jų – svarstančios aborto galimybę. Savivaldybės vicemeras p. Prakapas minėjo, jog savivaldybė iš tiesų galėtų skirti šiek tiek lėšų rašytinei informacijai šia tema paruošti, padėti ją išplatinti, organizuoti konferencijų; taip pat priminė galimybę pasinaudoti socialiniams tikslams skirtomis projektinėmis lėšomis.

Susitikimas baigėsi prie kuklių vaišių – arbatos, kavos, sausainių.

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras

« atgal