Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos ministrantų susitikimas Vilniuje (2005 02 11-12)

Š.m. vasario 11-12 d. Vilniuje, šv. Jono teologo vienuolyne, įvyko Kaišiadorių vyskupijos ir Vilniaus miesto parapijų ministrantų susitikimas; susitikime dalyvavo apie 20 ministrantų iš Vilniaus ir 28 - iš Kaišiadorių vyskupijos. Šį rengininį – susitikimą organizavo Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras.

Atvykimo dieną, po vakarienės, visi susitikimo dalyviai susibūrė vienuolyno kieme sniego mūšiui, kuris padėjo ne tik artimiau susipažinti, bet ir išbandyti komandinio žaidimo ypatumus, pažvelgti į save kaip į bendruomenės narį ir prisiimti atsakomybę už kitus. Padūkę lauke, visi programos dalyviai sugužėjo į vienuolyną ir apsidairę kas kur - susipažinę su vienuolyno aplinka, broliais ir programa, rinkosi į bažnyčią Švč. Sakramento adoracijai, Atgailai. Buvo puiki galimybė pradėjus gavėnią susitaikyti su Dievu, priimti Atgailos sakramentą. Kad šis vakaras buvo jaukus ir prasmingas, matėsi iškart - po adoracijos vilniečiai neskubėjo namo, bet liko pabendrauti, pabūt kartu...

Kitą dieną, anksti ryte (6.30 val.), nepatingėjusieji, o tokių buvo tikrai nemažai, ministrantai dalyvavo brolių vienuolių maldoje, liturginėse valandose; po pusryčių visi susirinko į salę klausytis tėvo Elijo minčių - apie tarnystės dvasią, tarnystės grožį ir svarbą, ištikimybę Dievui. Po to vyko pasiruošimas piligriminiam žygiui, šv. Mišioms. Piligriminis žygis turėjo 4 sustojimus: šv. apašt. Petro ir Povilo, Bernardinų ir šv. Kazimiero bažnyčiose bei Aušros Vartuose; susiskirstę į 4 grupeles ministrantai svarstė kaip šventieji Petras, Paulius, Pranciškus, Kazimieras, švč. M. Marija tarnavo Dievui, kuo mes panašūs į šiuos šventuosius, ko galime pasimokyti... Visos grupelės turėjo pasidirbinusios vėliavas ir žygyje link Aušros Vartų, sustojimuose jas pristatė draugams. Šis susitikimas baigėsi šv. Mišiomis šv. Teresės bažnyčioje.

Kaišiadoriečiai nuoširdžiai dėkoja šv. Jono teologo vienuolyno broliams, mus priėmusiems, seminaristams, padėjusiems parengti ir vesti šio susitikimo programą, kunigams, kurie savo parapijose rūpinasi ministrantais, sudaro sąlygas dalyvauti jiems skirtuose renginiuose.

Inesa Sinkevičiūtė, Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovė

« atgal