Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kurijos 2003 11 03 pranešimas dėl kunigo Sauliaus Stirnos atleidimo iš pareigų
2002 m. kovo 25 d. Kaišiadorių vyskupijos kunigas Saulius Stirna buvo atleistas iš kunigo pareigų dėl pasikartojančio nederamo ir piktinančio elgesio bei sveikatos sutrikimų, remiantis medikų išduota pažyma dėl neįgalumo eiti pareigas bei būtinybės stacionariai gydytis; 2002 m. balandžio 9 d. jis išvyko rezidavimui ir gydymuisi į Panevėžio vyskupiją; 2003 m. birželio 21 d. raštu atsisakė kunigiškų pareigų Panevėžio vyskupijoje dėl sveikatos sutrikimų. Šiuo metu jam lieka galioti Kaišiadorių vyskupo 2002 m. kovo 25 d. atleidimas, todėl be vietos Ordinaro leidimo kunigui Sauliui Stirnai nevalia atlikti jokių kunigo pareigų.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal