Naujienos

Didžiosios savaitės ir Velykų iškilmės pamaldų laikas Kaišiadorių katedroje (2023)

- Didįjį ketvirtadienį Krizmos mišios Kaišiadorių katedroje - 10 val. Krizmos mišias švenčia vyskupas kartu su vyskupijos kunigais. Mišių metu šventinami aliejai, skirti sakramentų teikimui, o kunigai atnaujina Kunigystės pažadus. Liturgijoje minimas Kunigystės sakramento įsteigimas.

- Didįjį ketvirtadienį Paskutinės vakarienės Mišios - 18 val. Liturgijoje minimas Švč. Sakramento įsteigimas.

- Didįjį penktadienį Kristaus kančios pamaldos - 18 val. Liturgijoje garbinamas Kryžius.

- Velyknakčio pamaldos - 21 val. Liturgijoje atnaujinami Krikšto pažadai.

- Velykų iškilmės I dieną šv. Mišios - 8 ir 12 val., Velykų II dieną - 10 ir 18 val.

Pamaldų tvarka kitose vyskupijos bažnyčiose - žiūrėti parapijų inter. svetaines...

« atgal