Naujienos

Lietuvos vyskupų Adventinis laiškas (2022)
Lietuvos vyskupai šių metų gruodžio 8 d. paskelbė Adventinį laišką, žr. čia: „Jo vardas – Ramybės Kunigaikštis (plg. Iz 9, 5)“ ... Laiške atkreipiamas dėmesys į besąlygišką žmogaus gyvybės, kaip brangiausios Dievo dovanos, vertę, kviečiama šalyje išlaikyti ramybę ir taiką gerbiant tiesą apie žmogų ...

Kurijos informacija

« atgal