Naujienos

Priešadventinis seminaras jaunimo grupių lyderiams Kaišiadoryse (2004 11 19-20)

2004 m. lapkričio 19-20 d.d. Kaišiadoryse, vyskupijos Sielovados centre, vyko priešadventinis seminaras jaunimo grupių lyderiams, kuriame dalyvavo jaunimo atstovai iš 11 Kaišiadorių vyskupijos parapijų. Labai įdomu, kad beveik visi jie - patarnautojai ar chore giedantys jaunuoliai ir jaunuolės. Seminarą organizavo Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras.

Penktadienį, lapkričio 19 d., po susipažinimo buvo galimybė pasidalinti patirtimi. Labai įdomu buvo išgirsti, kad pernai daugeliui teko patiems organizuoti ar padėti rengti adventinius susitikimus savose parapijose. Patirtys buvo labai įvairios: nuo labai šaunių, kuomet žmonės netilpo į miestelio salę ir po renginio ilgai nenorėjo skirtytis, iki skaudaus nusivylimo, kad jaunimas ne tik nesuinteresuotas per adventą ateiti į jiems skirtą pasibuvimą, bet net ir tie, kurie atėjo – buvo labai šalti, egoistiški ir priešiškai nusiteikę. Jaunimo atsivežtos patirtys rodė, kad nėra lengva jaunimą sudominti, patraukti, bet kartu tai reiškia, kad seminarai jiems reikalingi – pasisėmę naujos patirties ir idėjų, jie grįžta į savo parapijas sustiprėję ir bando toliau dalintis išgyvenimais ir idėjomis.

Po malonios ir nemalonios patirties pasidalinimo supratome, kad daug kas priklauso nuo mūsų pačių. Ir ne tik nuo žodžių, bet ir nuo gyvenimo būdo, laikysenos. Todėl penktadienio vakaras buvo skirtas pasižiūrėti į save – palyginti savo gyvenimą su medžio gyvenimu, pagalvoti, iš ko semiamės gyvybės jėgų, kur esame įsišakniję, kokius žiedus krauname, kokius vaisius norime sunokinti, kas mus nuodija ir kokie akmenys mus slegia. Visa tai galėjome išgyventi ir pasidalinti katechezės “Aš – kaip žalias medis” dėka.

Šeštadienio katechezes vedė Kaišiadorių parapijos pastoracijos darbuotoja Jolanta Pupalaigytė. Katechezių metu jaunimas galvojo apie Jėzaus gimimą, stengėsi suvokti, ką Jėzaus gimimas reiškia kiekvienam. Bandėme įsivaizduoti, kas būtų, jei Jėzus gimtų šiandien, ką reikėtų daryti, kad Juozapas ir Marija, beieškodami, kur prisiglausti, neliktų nuošalyje. Štai keli iš jaunimo pasiūlymų: “Pirmiausia patys turime mylėti Dievą, save ir kitus, mokytis atleisti ne septynis, o septyniasdešimt septynis kartus ...”, “Paraginti aplinkinius melstis vieni už kitus” Antrojoje katechezės dalyje galvojome, kaip ruošiamės švęsti Jėzaus gimimą, ar esame pasirengę jį priimti, kiek esame atviri, kiek esame paruošęs vietos Jėzaus atėjimui savo širdyje. Katechezės pabaigoje iš plastilino lipdėme dubenius - savas širdis, į kuriuos dėjome savus maldavimus, prašymus Dievui. Štai keli iš jų: “Padėk man Tavęs laukti, kad priimčiau Tave”, “Dieve, su Kristumi lai gimsta mano širdyje supratimas, meilė, draugiškumas”, “Dieve, noriu išmokti žvelgti į žmogų Kristaus akimis”.

Visi išvažiavo laimingi ir pilni naujos gyvybės. Belieka tikėtis, kad parapijose atsiras bendraminčių, kurie šiuos jaunus žmones padrąsins ir pagelbės organizuojant adventinius susitikimus.

Inesa Sinkevičiūtė, Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovė

« atgal