Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos katechetų savaitgalis “Ateikite visi” Birštone (2004 11 12-14)

Š.m. lapkričio 12-14 d.d. Vyskupijos svečių namuose Birštone Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro kvietimu susibūrė katechetai, rengiantys vaikus Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams vyskupijos parapijose. Programoje dalyvavo katechetai iš 12 parapijų. Praėjusiais mokslo metais šie katechetai lankė parapinei katechezei skirtų seminarų ciklą, kurio metu susipažino su Vilniaus arkivyskupijos paruošta rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams programa ir mokėsi pagal ją dirbti. Susirinkę į Birštoną jie dalijosi patirtimi ir gilinosi į kai kuriuos programos aspektus, kurie nebuvo detaliai aptarti seminarų ciklo metu.

Savaitgalio programą vedusios Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro vadovė Giedrė Rugevičiūtė ir mokytoja metodininkė Virginija Narauskienė skaitė teorines paskaitas ir pateikė praktinių užsiėmimų pavyzdžius. Nemaža laiko savaitgalio metu buvo skiriama maldai.

Penktadienio vakarą skyrę susipažinimui, pasidalijimui patirtimi ir maldai, pirmąjį intensyvaus darbo pusdienį, šeštadienio rytą, katechetai gilinosi į krikščioniškojo ugdymo pagrindus. Katechetui yra būtina kaskart gilinti į savo tarnystės reikšmę, atpažinti katechezės esmę ir tikslą. Tik giliai suvokdamas pagrindinius katechezės dėsningumus, katechetas sugebės vaisingai bendradarbiauti su šv. Dvasia, kuri yra vienintelė ir tikroji mokytoja ir vadovė tikėjimo kelionėje.

Šeštadienio popietės tema – Šventosios Dvasios atskleidimas – yra pati sunkiausia dažnam katechetui. Ir iš tiesų, labai nelengva kalbėti vaikams apie šv. Dvasią, paaiškinti kas ji yra ir kaip ji veikia. Dar sunkiau – atskleisti vaikams šv. Dvasią taip, kad jie išmoktų atpažinti ir priimti jos veikimą. Vakare, dalindamiesi mintimis iš dienoraščių ne vienas stebėjosi – teorinė paskaita ir paprasčiausias lipdymas iš molio virto nuostabia patirtimi. Jos vaisiai – ne vien žinios ir įžvalgos, bet ir paliestos širdys, džiaugsmu švytinčios akys...

Savaitgalio pabaiga, sekmadienio rytas, buvo skirtas vaizdo kalbai. Teorinė paskaita padėjo katechetams geriau suvokti vaizdų ir simbolių naudojimo reikšmę ir galimybes katechezėje, o praktinė veikla buvo skirta išmėginti keletą simbolių ir vaizdų naudojimo siekiant skatinti mąstymą, atskleisti slėpinį ar tiesiog mokyti susitelkti būdų.

Teoriniai mokymai, praktinė veikla ir malda pynėsi į darnią visumą, o visą savaitgalį lygėjusi rami ir giedra nuotaika nei vienam neleido likti abejingam. Gal todėl, atsisveikinant visiems atrodė, kad savaitgalis buvo keistai trumpas…

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro vadovė ses. Viktorija

« atgal