Naujienos

Lietuvos vyskupai: iki sausio 31 d. dėl pandemijos sustabdomos viešos pamaldas bažnyčiose (2020)
Iki sausio 31 d. Eucharistija bažnyčiose švenčiama tikintiesiems nedalyvaujant, išskyrus laidotuvių Mišias, kuriose gali dalyvauti mirusiojo/-iosios šeimos nariai; atsižvelgiant į aplinkybes, bažnyčios lieka atviros, kad tikintieji galėtų privačiai melstis, atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją susitarę su kunigu... Skaityti plačiau: LVK Naujienos (2021-01-06)...

Tikintieji kviečiami jungtis į šv. Mišias, transliuojamas per televiziją, radiją ar internetu, žr. plačiau: Katalikai.lt - Šv. Mišių trancliacijos (2021)...

Mišių transliacijos iš Kaišiadorių vyskupijos - sausio 17 d. (sekmadienį) 12.30 v. LRTplus (televizija) transliuos tiesiogiai šv. Mišias iš Videniškių p. bažnyčios, o kovo 21 d. (tuo pačiu laiku) - iš Elektrėnų p. bažnyčios. Šv. Mišios ir adoracija iš Kaišiadorių katedros transliuojama kiekvieną sekmadienį per Marijos radiją, pradžia - 17 v...

« atgal