Naujienos

Naujas paskyrimas Kaišiadorių vyskupijoje (2012 03 26)

Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS savo 2012-03-25 dekretu paskyrė Kaišiadorių vyskupijos Generaliniu vikaru Jo Prakilnybę monsinjorą teol. dr. Algirdą JUREVIČIŲ, šias pareigas ėjusį vadovaujant vyskupijai vyskupui Juozui MATULAIČIUI.

Kurijos kancleris

« atgal