Naujienos

Kunigo šventimai ir paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2011 09 25)

2011 m. rugsėjo 25 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis įšventino kunigu Kaišiadorių vyskupijos diakoną Mindaugą Grendą, gim. 1984 m. Jis studijavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, diakonu įšventintas šių metų sausio mėnesį.

Kunigas Mindaugas Grenda paskirtas Molėtų parapijos vikaru.

Kiti paskyrimai:

Kunigas Algimantas Gaidukevičius atleistas iš Žilinų parapijos administratoriuas pareigų, paliekant kitas pareigas.

Kunigas Povilas Tekorius atleistas iš Molėtų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Vievio parapijos vikaru bei leista studijuoti VDU Teologijos fakultete – magistratūroje.

Kunigas Donatas Šukys atleistas iš Vievio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Žilinų parapijos administratoriumi bei pavesta aptarnauti Gudžių kaimo koplyčią, esančią Babriškių parapijoje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal