Naujienos

Apaštalinio nuncijaus vizitas Pivašiūnuose (2011 08 21)

2011 m. rugpjūčio 21 d. Kaišiadorių vyskupo kvietimu Pivašiūnuose, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaiduose viešėjo Apaštalinis nuncijus Lietuvoje Jo Ekscelencija arkivyskupas dr. Luigi BONAZZI. Nuncijus, lydimas Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio ir vietos dvasininkų buvo iškilmingai pasitiktas prie šventovės šventoriaus vartų. Pivašiūnų parapijos klebonas mons. Vincas Baublys tarė sveikinimo žodį ir palydėjo į šventovę. Pasimeldę prie malonėmis garsaus Dievo Motinos – Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslo, dvasininkai ruošėsi šv. Mišių aukai.

Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją sakė Apaštalinis nuncijus. Homilijos metu Nuncijus kreipėsi į gausų būrį jaunuolių, pasiruošusių priimti Sutvirtinimo sakramentą. Nuncijus kalbėjo apie būtinybę paklusti Viešpaties valiai ir leistis į nuotykį su Dievu. Prisimindamas savo jaunystę ir esminį gyvenimo pasiryžimą tapti kunigu, Nuncijus tai sugretino ir su Dievo Motinos apsisprendimu ištariant „Fiat – teesie“ Viešpaties valiai.

Po homilijos abu vyskupai – Apaštalinis nuncijus ir Kaišiadorių vyskupas teikė Sutvirtinimo sakramentą, o po šv. Mišių buvo giedama Švč. M. Marijos litanija.

Po pamaldų svečiai susibūrė agapei ir pasidalinimui Pivašiūnų parapijos namuose. Agapės metu nuncijus pristatė Apaštalinės nunciatūros Lietuvoje veiklą, pasidalino mintimis apie tikėjimo sklaidą šiuolaikinėje visuomenėje bei atsakė į jam užduotus klausimus.

Kaišiadorių vyskupo generalvikaras

« atgal