Naujienos

Sutvirtinimai, atlaidai ir minėjimai 2011 m. (vasarą) Kaišiadorių vyskupijoje

Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas:

Atlaidai ir minėjimai

Birželio 12 d. - Sekminių atlaidai Kazokiškių parapijos bažnyčioje. Birželio 19 d. - Švč. Trejybės atlaidai Skudutiškio parapijos bažnyčioje. Birželio 26 d. - restauruotos Nemajūnų parapijos bažnyčios atidarymas - pašventinimas. Rugpjūčio 7 d. – Semeliškių parapijos 510 m. sukakties minėjimas. Rugpjūčio 14 – 22 d. – Žolinės atlaidai Pivašiūnuose. Rugpjūčio 14 d. - šv. Roko atlaidai Semeliškių parapijos bažnyčioje, o rugpjūčio 21 d. - Jiezno parapijos bažnyčioje. Rugpjūčio 20 d. - Dievo tarno arkiv. T. Matulionio (49-ųjų) mirties metinių minėjimas Kaišiadorių katedroje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal