Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos 2010 m. statistiniai duomenys (2011)

Katalikų: ~ 112 000 (*remiamasi 2001 m. gyventojų surašymo duomenimis)

Parapijų: 68 (*žr. http://kaisiadorys.lcn.lt/dekanatai/parapijos/)

Kunigų: 66; jų amžiaus vidurkis - 50 metų.

Per metus įšventinta kunigų: 1 (0* 2009 m. duomenys)

Seminaristų: 4 (5*)

Pakrikštyta: 1632 (1654*)

Priėmusiųjų Pirm. Komuniją: 1241 (1271*)

Sutvirtinta: 1007 (941*)

Sutuokta porų: 575 (582*)

Palaidota: 2530 (2408*)

Vyskupijos teritorijoje veikia 84 (89*) bendrojo lavinimo mokyklos, kuriose mokosi 15 656 (16 785*) mokiniai. Tikybą mokyklose dėsto 80 (82*) mokytojų; tikybos pamokas lanko 9 613 (10 144*) mokinių (2010-12 duomenys).

Vyskupijoje veikia 5 globos namai, kuriuose globos paslaugos teikiamos ~ 100 asmenų (2010-12 duomenys).

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal