Naujienos

Kaišiadorių vyskupą 75 metų jubiliejaus proga pasveikino LR Seimo Pirmininkė ir LR Ministras Pirmininkas (2011 03 08)

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė jubiliejiniame sveikinime vysk. J. Matulaičiui rašo:

„Jūsų ganytojiškos veiklos dešimtmečiai buvo ir tebėra kupini ištikimybės dvasininko pašaukimui bei nuoširdžios tarnystės Dievui, savo kraštui ir jo tikintiesiems, visiems šalia Jūsų esantiems žmonėms [...] Jūs esate tas tylus bendradarbis, kuris malda, rūpesčiu ir globa apgaubėte kovojančius už Lietuvos nepriklausomybę, palydėdamas ir palaimindamas kun. Robertą Grigą kiekvienam budinčiam Tėvynės sargyboje lemtingaisiais 1991-aisiais suteikti paguodą maldoje. Dėkoju už Jūsų rūpestingą tarnystę Dievui ir artimui [...] “.

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius jubiliejiniame sveikinime vysk. J. Matulaičiui teigia:

„Jūsų pastoracinę veiklą simbolizuoja siekis – „Teatsinaujina Tėvynė Kristuje“! Vertinu Jūsų pasiaukojančią tarnystę atnaujinant Kaišiadorių vyskupijos gyvenimą, rūpinantis vaikų ir jaunimo doriniu auklėjimu, šeimų sielovada, socialine Bažnyčios veikla, globojant medinės sakralinės architektūros paminklą – Pivašiūnų šventovę, įkūrus Rožinio slėpinių parką, įamžinantį svarbiausius Bažnyčios ir Tautos įvykius […] Visą Jūsų tarnystę puošia gili išmintis, meilė Dievui ir žmogui, dvasios giedra ir ramybė […].

Kurijos kancleris

« atgal