Naujienos

Kaišiadoryse organizuotas seminaras paauglių meiles sampratos tema (2011 01 17)
2011 m. sausio 17 d. Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras rengė seminarą tema „Paauglių meilės sampratos ir seksualinio elgesio ypatumai“, kurį vedė lektorius Ričardas Pagojus. Į šį aktualia tema seminarą susirinko 59 tikybos, etikos, biologijos ir psichologijos mokytojai iš visos vyskupijos. Lektorius palietė daug svarbių klausimų meilės tema: „Kas yra meilė? Kuo ji pasireiškia?“ Tai klausimai, į kuriuos atsakyti nelengva, nes jau kun. S. Yla pastebėjo, kad meilė nėra objektyvaus tyrinėjimo sritis ir bet koks protinis tyrinėjimas negali jos gelmių atskleisti. Meilei suprasti reikia vidinio pažinimo, kitais žodžiais tariant, reikia dvasios ir širdies. Be to, šiais laikais meilės samprata dažnai painiojama su seksualumu. Seminaro metu dalyviai susipažino su įvairiais meilės ir seksualumo temos nagrinėjimo aspektais bei metodais. Praktinėje dalyje dalyviams buvo išdalinti mokinių užduodami klausimai ir aptariama, kaip į juos atsakyti. Šia diskusija ir baigėsi seminaras.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centro informacija

« atgal