Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos vaikų ir jaunimo chorelių dienos Molėtuose (2009 06 26-27)

Šių metų birželio 26 - 27 dienomis Kaišiadorių vyskupijos vaikų ir jaunimo choreliai susibūrė Molėtuose. Šias dienas renginio dalyvius lydėjo „Tėve mūsų“ maldos žodžiai „Tavo karalystė“. Renginį organizavo Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras.

Susibūrę Molėtų kultūros centre, jaunieji choristai visų pirma turėjo įvykdyti organizatorių užduotį: pagal atskiras „Tėve mūsų“ maldos dalis sukurti vėliavas, skirtas šlovinimui.

Renginys prasidėjo šlovinimu, kurį vedė Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komanda (KVJK); po to kalbėjo Molėtų parapijos klebonas kun. dek. Kęstutis Kazlauskas; vėliau parapijų atstovai – choristai pristatė savo sukurtas vėliavas, iš kurių susidėjo „Tėve mūsų“ malda, ir kurią visi dalyviai kartu pagiedojo. Ši malda buvo pasirinkta renginio himnu. Po to kun. Arūnas Peškaitis OFM pristatė mokymą tema „Tavo karalystė“. Po grupės „Via Massive“ krikščioniškos muzikos koncerto, renginio dalyviai su žvakėmis rankose, sekdami paskui kryžių, tyloje keliavo į Molėtų parapijos bažnyčią; žvakutes išdėliojo ant kapų, esančių prie bažnyčios. Bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija.

Antrąją renginio dieną jauniesiems choristams organizatoriai pasiūlė keletą teminių užsiėmimų; šių užsiėmimų tikslas buvo parodyti, kaip per žmonių gabumus - Dievo dovanas gali skleistis Dievo karalystė žemėje. Užsiėmimai buvo šie: „Šlovinimas“ - kas tai yra, jaunimas turėjo liudyti savo tikėjimo patirtį, kartu melstis; kalbėta apie pagalbines priemones šlovinimui - vėliavas, ką reiškia spalvos, judesiai ir jų prasmė. “Ateitininkai“ - organizacijos atstovai dalijosi savo veiklos patirtimi, bendruomeniškumo svarba ir kaip per bendruomenę gali skleistis ir sklisti Dievo karalystė. „Instrumentinis kūrybiškumas“ ir „Geroji žinia“; pastarasis užsiėmimas buvo skirtas mažiesiems renginio dalyviams, jo tikslas buvo parodyti, kaip kurti Karalystę per džiaugsmą, nešant kitiems gerą žinią.

Po to Molėtų parapijos bažnyčioje vyko teminių užsiėmimų pristatymas, choreliai dalijosi savo giedojimo dovana - prisistatydami giesme. Šia proga vaikų ir jaunimo atliekamų giesmių į bažnyčią atėjo pasiklausyti nemaža vietos parapijiečių. Po to buvo švenčiamos Mišios; jų metu du jaunuoliai iš Kaišiadorių parapijos davė Ateitininkų įžodį. Į namus kiekvienas chorelis išsivežė renginio pradžioje pasigamintą šlovinimo vėliavą su maldos „Tėve mūsų“ žodžiais, kaip bendrystės, jog visi esame viena, ženklą,...

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras dėkoja visiems prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo, tai yra, Molėtų parapijos klebonui kun. dek. K. Kazlauskui, vikarui kun. P. Tekoriui, „Pagauk tarnystę“ savanoriams, šlovintojams - KVJK ir kitiems.

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras

« atgal