Naujienos

Kaišiadoryse vyko dekanato jaunimo dienos (2009 06 19-20)

Šių metų birželio 19 - 20 d., jau šeštus metus iš eilės, Kaišiadoryse vyko Kaišiadorių dekanato jaunimo dienų renginys. Šį kartą jaunimas buvo pakviestas „vieni kitiems su meile tarnauti“ (Gal 5,13).

Jaunimas nuo 14 m. amžiaus į renginį atėjo ir atvažiavo iš Kaišiadorių, Paparčių, Kruonio ir Kalvių parapijų. Iš viso renginyje dalyvavo apie 60 dalyvių ir gausus būrelis pagalbininkų ir organizatorių.

Renginys prasidėjo penktadienį 16 val. atidarymui skirtais trumpais vaidinimais ir Kaišiadorių dekano kun. R. Jurkevičiaus pasveikinimo žodžiu. Po to jaunimas parodė savo paruoštus namų darbus „Ką darau su savo jaunyste“ bei susipažino su dekanato dienų simboliu, vaizduojančiu du žmogeliukus širdies fone kai vienas iš jų stengiasi pagauti krentantį...

Šio renginio tikslas - atrasti tarnystę, ištraukti šį žodį iš po dulkių ir nebijoti jo ištarti suvokiant, kad tarnauti tai yra gera, gerai... Taigi. Pirmosios dienos programoje ir buvo stengtasi atrasti tarnavimą kasdienybėje - toli nesižvalgant, bet stengiantis pasitarnauti visų pirma ten ir tiems, kurie yra šalia mūsų...

Daug džiaugsmo suteikė vakaro žaidimai, kurių metu jaunimas pasidalijo tarpusavyje tuo ką moka – įvairia patirtimi. Pirmosios dienos programa baigėsi adoracija Kaišiadorių katedroje. Jaunimas skyrėme dalį savo laiko Viešpačiui, pasilikdami Jo artume.

Antroji diena prasidėjo nuotaikingu atsikėlimu ir Ryto malda. Po to visi su džiaugsmu puolė ieškoti, kas yra tarnystė ir kokios jos formos? Į šiuos klausimus atsakymus padėjo atrasti Šv. Rašto žodžiai bei V. Dauparo, atvykusio iš Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro, liudijimas.

Vėliau jaunimas keliavo pas savo bendraamžius ir ne tik - pasižiūrėti ką turi kiti, pasidalinti tarnystės patirtimi. Čia buvo galimybė susitikti su ministrantais, „Pagauk tarnystę“ jaunaisiais savanoriais, Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komandos nariais, kaišiadoriečių Stalaučinskų šeima. Susitikimai su įvairių tarnysčių žmonėmis atskleidė šio renginio dalyviams, jog prasmingai tarnauti galima įvairiai – šeimoje, nuo darbų iki giedojimo Viešpačiui ir patarnavimo prie altoriaus... Po šių patirčių buvo švenčiama Eucharistija, kuriai vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis. Po to visi pietavo.

Kaišiadorių dekanato dienų baigiamasis akordas buvo šlovinimas, kurį vedė Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komanda. Tikėtina, kad Viešpats džiaugėsi šiuo renginiu, per šlovinimo maldą siųsdamas gaivinantį vėją ir saulę. Tuo tarpu visi iškeliaujantys namo gavo po dovanėlę - apyrankę su žodžiais „ką darytų Jėzus?“. Tai lyg kompasas kasdienybėje susidūrus su iššūkiais ir nežinant kaip elgtis.

Dėkojame Dievui, kad visi dalyviai iš šio renginio išsivežė gerą nuotaiką bei džiaugiamės, kad buvo gerų žmonių, kurie padėjo organizuoti dekanato jaunimo dienas. Jie taip pat parodė, ką reiškia „vieni kitiems su meile tarnauti“.

Kun. V. Kirka, Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro dvasios vadovas

« atgal