Naujienos

Renginys procesijos dalyvėms ir adorantėms (2009 05 23)

2009 m. gegužės 23 d. gausus būrys mergaičių susibūrė į Kaišiadorių vyskupijos procesijos dalyvėms ir adorantėms skirtą renginį “Krykštausiu ir džiūgausiu tavyje (Ps 9, 3a). Renginys vyko vyskupijos Sielovados centre, organizavo Jaunimo centras. Atvykusios iš įvairių parapijų - Aukštadvario, Elektrėnų, Dusmenų, Kaišiadorių, Pivašiūnų, Vievio, Žaslių, Žiežmarių - jaunosios parapijietės žvelgė į savo tarnystės prasmę, gilinosi į tai, kas yra adoracija, procesija. Katechezėje “Marija - pavyzdys man” aptartos Šv. Rašto ištraukas, kuriose atsiskleidžia Marijos savybės; buvo žvelgta į Mariją ir save, klausiant, ar noriu būti panaši į ją, kurias Marijos savybes atrandu savyje, kurių noriu siekti? Švč. Mergelė Marija gali ir turi būti sektinu pavyzdžiu, ypač mergaitėms katalikėms – adoruotojoms, procesijų dalyvėms.

Kūrybinėje programos dalyje kiekviena dalyvė kūrė savo ikoną su pasirinktu Marijos atvaizdu. Mergaitės labai kruopščiai ir susikaupusios atliko šį darbą, kuris pagilino prieš tai girdėtą katechezę.

Po pietų jaunieji centro savanoriai mergaitėms paruošė staigmeną - jos turėjo pademonstruoti savo sumanumą ir vikrumą. Renginio pabaigoje visi dalyvavo Švč. Mergelės Marijos garbei skirtose pamaldose Kaišiadorių katedroje.

Organizatoriai tikisi, kad šis renginys sustiprino dalyvių širdyse meilė tarnystei Bažnyčioje, pamaldumą Dievo Motinai – Marijai!

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras

« atgal