Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos 2008 m. statistiniai duomenys (2009)

Katalikų: ~ 142 000 (*remiamasi 2001 m. gyventojų surašymo duomenimis)

Parapijų: 68 (*žr. http://kaisiadorys.lcn.lt/dekanatai/parapijos/)

Kunigų: 67; jų amžiaus vidurkis - 50 metų.

Per metus įšventinta kunigų: 1 (1* 2007 m. duomenys)

Seminaristų: 6 (7*)

Pakrikštyta: 1710 (1665*)

Priėmusiųjų Pirm. Komuniją: 1300 (1173*)

Sutvirtinta: 1099 (909*)

Sutuokta porų: 721 (706*)

Palaidota: 2713 (2777*)

Vyskupijos teritorijoje veikia 100 (116*) mokyklų, kuriose mokosi 17 986 (19 380*) mokiniai. Tikybą mokyklose dėsto 100 (106*) mokytojų; tikybos pamokas lanko 10 868 (11 763*) mokiniai (2008-12 duomenys).

Vyskupijoje veikia 6 globos namai, kuriuose globos paslaugos teikiamos ~ 110 asmenų (2008-12 duomenys).

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal