Naujienos

Caritas 20 metų veiklos minėjimas Kaišiadorių vyskupijoje (2009 04 25)

Nepriklausomoje Lietuvoje Caritas federacija veikė nuo 1926 m. Ji vienijo beveik visas katalikų švietimo ir labdaros organizacijas. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą 1940 m. Caritas federacijos veikla buvo nutraukta. Caritas veiklos atkūrimo darbai Lietuvoje prasidėjo 1988 m. rugpjūčio 26 d., kai slaptai susitikusi septynių moterų iniciatyvinė grupė, kuriai vadovavo ses. Albina Pajarskaitė MVS, pasirašė Katalikiško moterų sambūrio Caritas įkūrimo aktą. 1989 m. balandžio 15–16 d. Kauno sporto halėje įvyko steigiamasis Katalikiško moterų sambūrio Caritas suvažiavimas, vėliau jis įsikūrė visose Lietuvos vyskupijose.

2009 m. balandžio 25 d. paminėta Caritas 20 – ties metų veiklos sukaktis Kaišiadorių vyskupijoje. Renginyje, kuris vyko Kaišiadoryse, dalyvavo Caritas savanoriai iš daugumos Kaišiadorių vyskupijos parapijų - Onuškio, Semeliškių, Jiezno, Stakliškių, Birštono, Vievio, Elektrėnų, Dusmenų, Bijutiškio, Molėtų, Giedraičių, Daugų, Pivašiūnų, Kernavės, Širvintų, Gelvonų, Kaišiadorių, Kruonio, Žiežmarių, Darsūniškio, Kalvių, Senosios Varėnos, Merkinės, Perlojos ir Nedzingės. Šventėje taip pat dalyvavo svečiai – LR Seimo narys Kazimieras Uoka, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Romualdas Urmilevičius, kiti vietos savivaldos atstovai, bendradarbiai iš Lietuvos Caritas, Kauno, Vilniaus, Telšių ir Vilkaviškio vyskupijų, buvę Kaišiadorių vyskupijos Caritas darbuotojai ir savanoriai, Kaišiadorių vyskupijos pastoracinių centrų darbuotojai.

Renginio pradžioje šventės dalyviai dėkojo Dievui už nueitą kelią, meldėsi vieni už kitus Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje; šia proga šv. Mišias celebravo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, vyskupo generalvikaras mons. dr. A.Jurevičius, Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. R. Grigas, Kaišiadorių vyskupijos Caritas direktorius kun. R. Jurkevičius, kiti kunigai.

Po Mišių šventės dalyviai susibūrė Kaišiadorių Kultūros ir meno centre - dalintis veiklos patirtimi, džiaugtis ir dėkoti. Šventinį renginį vedė E. Švelnikienė. Čia sveikinimo žodį susibūrusiems tarė Kaišiadorių vyskupijos Caritas pirmininkas vysk. J. Matulaitis, po to Caritas organizacijos veiklos 20-metį apžvelgė Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. R. Grigas, kuris savo kalboje priminė meilės, maldos ir pasitikėjimo Dievu svarbą Caritas veikloje.

Vėliau savo veiklos patirtimi dalinosi Caritas atkūrimo Lietuvoje inicetyvinės grupės narė S. Belickienė, kuri šiuo metu yra Stakliškių dekanato Caritas koordinatorė. Apie Caritas veiklos pradžią Kaišiadorių vyskupijoje dalinosi savo prisiminimais gyd. M. Bagdonienė, ilgametė šios organizacijos narė, kryžiaus ženklo Už Bažnyčią ir Popiežių kavalierė.

Kaišiadorių vyskupijos Caritas direktorius kun. R. Jurkevičius ir reikalų vedėja ses. V. Slavėnaitė MVS, kalbėję šiame renginyje, dėkojo už vyskupijos Caritas savanorių darbą per visus šiuos atsikūrusios organizacijos veiklos metus, o vysk. J. Matulaitis septyniasdešimt Caritas savanorių apdovanojo padėkos raštais. Po to Jubiliejinės sukakties proga Kaišiadorių vyskupijos Caritas darbuotojus ir savanorius sveikino svečiai ir bičiuliai.

Po šventinio minėjimo bendrystei ir dalintis žemiškomis gėrybėmis visi būrėsi į agapę. Jos metu dalyviai klausėsi caritavyvinės veiklos liudijimų, kuriuos pristatė Merkinės dekanato Caritas koordinatorė, savanorė O. Volungevičienė, Kaišiadorių parapijos Caritas programos „Vaiko orumo išsaugojimas“ savanorė B. Tadarauskienė ir Caritas jaunieji savanoriai. Renginio metu grojo Perlojos liaudies muzikos ansamblis.

Kaišiadorių vyskupijos Caritas

« atgal