Naujienos

Kaišiadoryse švęsta vyskupijos globėjo šventė (2009 03 19)

Šių metų kovo 19 d. 13 val. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje buvo švenčiama Kaišiadorių vyskupijos globėjo šv. Juozapo liturginė iškilmė – šv. Mišios. Pamaldas transliavo "Marijos radijas".

Šią dieną vietinė Bažnyčia, kartu su jos ganytoju – vyskupu, meldėsi už vyskupiją, jos tikinčiuosius, kunigus, seminaristus, vienuolius ir visu geros valios žmonės. Ta proga taip pat buvo paminėtos J.E. Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio kunigystės 45-erių ir vyskupystės 20-ties metų sukaktys. Pamaldose dalyvavo dauguma vyskupijos kunigų, taip pat svečiai – J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir mons. dr. Andres Lavin, Opus Dei prelatūros regioninis vikaras Baltijos šalims. Po pamaldų Kaišiadorių vyskupą sukakčių proga pasveikino tikintieji...

Šią dieną svečias vyskupas E.Bartulis Vyskupijos sielovados centre su kunigais ir pastoracinių centrų darbuotojais pasidalino savo įspūdžiais iš kelionių Meksikoje – Šeimų konferencijoje ir Sidnėjuje – Jaunimo dienose, pristatė filmuotą medžiagą.

Kurijos kancleris

« atgal