Naujienos

Caritas seminaras savanoriams (2009 02 21)

2009 m. vasario 21 d. Kaišiadoryse vyko Kaišiadorių vyskupijos Caritas organizuojamas seminaras savanoriams “Šiandienis Caritas Lietuvoje“.

Į seminarą susibūrė vyskupijos dekanatų Caritas koordinatorės ir parapijų Caritas skyrių reikalų vedėjos iš Birštono, Stakliškių, Jiezno, Molėtų, Bijutiškio, Skudutiškio, Labanoro, Stirnių, Semeliškių, Žiežmarių, Širvintų, Kalvių, Merkinės, Perlojos, Nedzingės, Senosios Varėnos, Daugų, Pivašiūnų, Darsūniškio, Palomenės ir Kaišiadorių parapijų.

Seminare buvo kalbama apie šiandienės savanoriškos organizacijos Caritas struktūrą, misiją, veiklą ir savanorius kaip žmogiškuosius išteklius. Caritas misija dabartinėje visuomenėje tapo dar aktualesnė, jos indėlis plėtros ir gerovės kūrimo procesuose yra svarbus, ugdant pilietiškumo jausmą ir siekiant kiekvieno žmogaus socialinės gerovės. Savanorystė pirmoji iškelia socialines visuomenės problemas ir sprendžia klausimus, susijusius su bendruomenės poreikiais. Savanoriai yra tyrinėtojai ir eksperimentatoriai, pagalbos iniciatoriai bendruomenėje, o savanoriška veikla skatintina ne tik dėl ekonominių priežasčių, kadangi žmonės savanoriaudami įgyja ir žinių bei praktinių savipagalbos ir pagalbos kitiems gebėjimų.

Seminaro eigoje savanoriai klausėsi dviejų pranešimų. Pirmajame buvo kalbama apie Caritas misiją, struktūrą ir veiklą. Pranešimą skaitė Lietuvos Caritas generalinio direktoriaus pavaduotoja socialinio darbo magistrė Janina Kukauskienė. Po pranešimo seminaro dalyviai pasiskirstė į darbo grupes ir naudodami SWOT analizės metodą aptarė Kaišiadorių vyskupijos Caritas organizacijos stiprybes ir silpnybes bei pavojus ir galimybes. Darbo grupėse metu buvo išsakyta daug organizacijai svarbių įžvalgų, o ir savanoriams šis darbas labai buvo svarbus, nes galėjo pateikti siūlymus tolimesnei veiklai.

Po pietų dalyviai klausėsi antrojo pranešimo „Savanoriai kaip žmogiškieji ištekliai įgyvendinant Caritas misiją“; pranešimą pristatė Kaišiadorių vyskupijos Caritas reikalų vedėja socialinio darbo magistrė ses. Vincenta Slavėnaitė MVS. Po to seminaro dalyviai vėl dirbo grupėse – apžvelgė turimas žinias ir metodus, kuriuos taiko Caritas veikloje; taip pat galėjo išsakyti trūkumus ir ko tikisi iš Kaišiadorių vyskupijos Caritas.

Seminaro pabaigoje dalyviai džiaugėsi galėję susitikti su savo bendraminčiais – bendradarbiais, pasidalinti rūpesčiais ir nuveiktais darbais. Visi jautėsi maloniai atnaujinę savo žinias apie Caritas veiklą, misiją ir struktūrą, žadėjo pasidalinti įgytomis žiniomis su savo bendradarbiais parapijose.

Kaišiadorių vyskupijos Caritas

« atgal