Naujienos

Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus programa Kaišiadorių vyskupijoje (2009)

2009-uosius metus Lietuvos vyskupai paskelbė Jubiliejiniais Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metais. Kaip žinome iš istorijos, Lietuvos vardas pirmą kartą paminėtas šv. Brunono - pirmojo baltų žemių apaštalo - kankinystės aprašyme Kvedlinburgo analuose 1009 metais. Viešpats panorėjo pirmąją pasauliui paskelbtą žinią apie Lietuvą susieti su krikščionio vyskupo auka. Prie šios aukos, praėjus tūkstantmečiui, ypatingu būdu jungiasi ir garbingasis mūsų vyskupijos ganytojas Dievo Tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis, kurio kankinystės garso bylos procesas vyskupijoje baigtas praeitais metais, o visa surinkta medžiaga perduota į Šventųjų skelbimo kongregaciją Vatikane. Šis laikotarpis taip pat sutampa su besitęsiančiais šv. Pauliaus, Tautų apaštalo, jubiliejiniais metais.

Atsiliepiant į Lietuvos vyskupų raginimą ir dėkojant Dievui už krikščioniškojo tikėjimo dovaną bei siekiant įprasminti Lietuvos vardo sukaktį, 2009-siais metais Kaišiadorių vyskupijoje numatoma ši programa:

- Parapijų bažnyčiose titulinių atlaidų išvakarėse surengti Atgailos pamaldas (su asmenine išpažintimi), bent kartą per mėnesį - Švč. Sakramento adoraciją;

- Liepos 12 d. - šv. Brunono Kverfurtiečio kankinystės tūkstantmečio minėjimas Guronyse (Žaslių parapija, Kaišiadorių r. sav.);

- Šv. Brunono ir Lietuvos vardo paminėjimas: rugpjūčio 2 d. - Kristaus Atsimainymo atlaiduose Kaišiadorių katedroje, rugpjūčio 15 – 22 d. - Žolinės atlaiduose Pivašiūnų šventovėje (Alytaus r. sav.), gegužės ir spalio mėnesių sekmadieniais (15.30 val.) Rožinio kelio pamaldose (Marijos litanija, rožinis) Guronyse.

Šiais metais vyskupijos tikinčiųjų dvasiniame gyvenime svarbiausias dėmesys tebūna skiriamas:

- Šventojo Rašto skaitymui; gyvojo rožinio, asmeninei maldai ir maldai su šeima; sekmadienio šventimui; katechezei; deramam pasirengimui sakramentams, ypač krikščioniškai santuokai ir šeimos gyvenimui.

Pagrindinis Jubiliejinių metų minėjimas vyks liepos 12 d. 15 val. Guronyse, Rožinio slėpinių kelio rekolekcijų namuose (renginio programa bus paskelbta vėliau). Kviečiami dalyvauti vyskupijos kunigai bei parapijų bendruomenių atstovai.

Jubiliejinių metų proga Kaišiadorių vyskupijos kurija siūlo tris pažintines ekskursijas (su gidais) nedidelėms lankytojų grupėms (5-20 asmenų). Dėl ekskursijų būtina iš anksto susitarti.

1. Objektas: Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė. Guronių k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav. Ką galima pamatyti? Apžiūrėti Rožinio kelio slėpinių freskas, susipažinti su rekolekcijų namuose esančia rožinių ekspozicija. Atsakingas asmuo - ses. Modesta, tel. 8 628 84105

2. Objektas: Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra. T. Brazio g. 6, Kaišiadorys. Ką galima pamatyti? Apžiūrėti katedrą, susipažinti su katedroje esančiomis meno vertybėmis, aplankyti vyskupų kriptą. Atsakingas asmuo - Kaišiadorių parapijos klebonas, tel. 8 346 52 404

3. Objektas: Kaišiadorių vyskupijos kurija, Kęstučio g. 44, Kaišiadorys. Ką galima pamatyti? Apžiūrėti vyskupijos istorijos ekspoziciją. Atsakingas asmuo - Vyskupo generalvikaras arba Kurijos kancleris, tel. 8 346 53 950 arba 8 346 52 208 (teirautis darbo dienomis nuo 10.00 iki 13.00 val.).

- Melskime, kad Viešpats lydėtų kilnius mūsų siekius, o Dangiškoji Motina Nuliūdusiųjų paguoda Pivašiūnuose, Kaišiadorių vyskupijos globėjas šv. Juozapas, Tautų apaštalas šv. Paulius bei šv. Brunonas, paaukoję savo gyvenimą dėl Evangelijos, užtartų mus!

Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis

« atgal