Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena (2008 12 09)

2008 m. gruodžio 9 d. Kaišiadoryse vyko vyskupijos Kunigų diena - nuolatinio formavimo užsiėmimai. Pirmojoje užsiėmimų dalyje kalbėjo kunigas Gediminas Numgaudis OFM, Pakutuvėnų parapijos klebonas, priklausomų asmenų bendruomenės Pakutuvėnuose vadovas, taip pat besidarbuojantis Kretingos katalikiškoje gimnazijoje.

Jo pašnekesio tema buvo Adventas. Kunigas kalbėjo, jog Advento liturginiai Šv. Rašto skaitiniai kviečia taisyti Viešpačiui kelią – nulyginti kalvas, užpilti duobes. Kaip sakė prelegentas, ne visada deramai taisome šį kelią. Dažniausiai esame linkę rūpintis kitais, tuo tarpu save pamirštame. Derėtų nuolat rūpintis asmeniniu santykiu su Dievu. Antraip, bus sunku deramai pamokyti kitus, jiems patarti, atvesti pas Viešpatį. Tada beliks visus darbus atlikti vien savo jėgomis...

Kunigas atkreipė dėmesį į duobes ir nelygumus dvasinio gyvenimo kelyje, kaip antai, baimė kalbėti apie blogį, kad neišviešintų asmeninių ydų, ar puikybė, kaltė... Atkreipė dėmesį į Pradžios knygą, kur pasakojama apie pirmųjų žmonių nuodėmę: nepaklusę Dievui jie pasijuto nuogi, ėmė baimintis, slapstytis... Nuogumą kunigas palygino su prarastu dieviškumo drabužiu, kai lieko tik kūnas – mėsa...

Kalbėdamas apie nuodėmę kunigas atkreipė dėmesį į šio žodžio kilmę - žodį „dėmė“ ir tiesioginę jo reikšmę. Taip pat atkreipė dėmesį į nūdienos realijas, pavyzdžiui, kiek daug pinigų žmonės išleidžia vien tam, kad užsidengtų savo nuogumą brangiais drabužiais, aksesuarais ar kt. Jėzus, prisiėmęs žmogaus išvaizdą, atkūrė tai, ką žmogus prarado per nuodėmę. Patikėjęs Dievo meile, žmogus išeina iš krūmų, sakė kunigas. Tai nėra vien žmogaus pastangų vaisius, dera būti atviriems Šv. Dvasiai...

Kita „duobė“, kurią palietė kunigas – meilės stoka. Priklausomi asmenys Pakutuvėnuose vadovaujasi Minesotos programa. Penktame programos žingsnyje jie privalo papasakoti savo gyvenimą pasirinktam - patikimam asmeniui. Dažniausiai per tokias „išpažintis“ pasitaikantis skundas – meilės stoka: manęs niekas nemylėjo, todėl taip atsitiko... Meilės stoka, sakė kunigas, gimdo atsiskyrimą, negebėjimą pritapti, norą kaltinti kitus. Taikliai yra pastebėjęs pop. Jonas Paulius II - „narkomanija - tai meilės deficito liga“. Meilės stoka pastebima ne tik priklausomybės ligomis sergančių žmonių gyvenimuose. Pavyzdžiui, tėvai (ypač pasiturintys) labai dažnai savo vaikams stengiasi nupirkti kiek galima daugiau įvairių žaislų, tarytum stengdamiesi kompensuoti save – savo meilės trūkumą jiems. Dievui mylėti – reiškia būti su manimi, o ne duoti kokį nors žaislą; visų pirma šios meilės turime mokytis ir mokyti, sakė kunigas.

Antroje užsiėmimų dalyje kalbėjo Vyskupo generalvikaras; jis pristatė kunigams apašt. Pauliaus metams numatytas priemones, aptarė kitus – einamuosius reikalus. Taip pat kalbėjo Vyskupijos pastoracinių centrų atstovai – priminė kunigams apie Caritas vykdomą akciją „Gerumas mus vienija“ ir prašė aktyviai dalyvauti, taip apie planuojamus renginius 2010 metais, skirtus Jaunimo dienoms Panevėžyje.

Užsiėmimai baigėsi, kaip įprasta, pietumis Vyskupijos kurijoje su ganytoju – vyskupu.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal