Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos jaunimo adventinio susitelkimo dienos (2008 12 05-06)

2008 m. gruodžio 5 – 6 dienomis Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras organizavo vyskupijos jaunimui advento renginį tema “ATSIGRĘŽK Į ARTIMĄ”. Šiuo renginiu buvo siekiama nauju žvilgsniu pažvelgti į adventą – kaip į kelionę su artimu...

Pirmoji renginio diena buvo skirta žvilgsniui į save. Impulso metu žvelgta į “Jėzaus draugystės ikoną”, mąstyta apie save, kaip šios žemės keleivį, ir Jėzų, kuris keliauja žmogaus artumoje – šalia, kaip mūsų bičiulis ir draugas... Kun. Vytautas Kirka jaunimui kalbėjo apie nuodėmę ir jos pasekmes; šią dieną Kaišiadorių katedroje buvo švęstas Atgailos sakramentas jaunimui. Pirmoji renginio diena baigėsi jaukiu pasibuvimo kartu vyskupijos Sielovados centre.

Antrąją susitikimo dieną aptarta tema “Atsigręžk į artimą”. Šia proga ses. Vincenta Slavėnaitė MVS kalbėjo apie Jėzų, - kaip Jėzus mus moko gailestingumo, moko žvelgti į artimą... Užsiėmimo pabaigoje praktinėje užduotyje dalyviai atsakinėjo į klausimą, kaip realiai savo parapijoje atsigręžti į artimą. Užsiėmimo metu buvo sukurti keli teoriniai pasiūlymai artimo meilės tema, kurie, tikėtina, vėliau bus įgyvendinti praktiškai.

Užsiėmimų metu jaunuoliai turėjo galimybę atsiskleisti ir kūrybiškai bei savo pačių sukurtus darbus – dovanėles įteikti bičiuliams: iš medžio (plaušo plokštės) pagamintus angelus, iš popieriaus – žvaigždes, taip pat pačių iškeptus kalėdinius sausainius, marcipaninius saldainius...

Adventinio susitelkimo renginys baigėsi Vyskupijos katedroje – Eucharistijos šventimu. Organizatoriai tikisi, jog šis susibūrimas sustiprino jaunose širdyse artimo meilę, kurią, kaip iki šiol, jie teskleidžia savosiose parapijose.

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras

« atgal