Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos 2006 m. statistiniai duomenys (2007 03 16)

Katalikų: ~ 140 000 (*remiamasi 2001 m. gyventojų surašymo duomenimis)

Parapijų: 68 (*žr. http://kaisiadorys.lcn.lt/dekanatai/parapijos/)

Kunigų: 66 (*vyriausias kunigyste Kaišiadorių vyskupijos kunigas gyvenantis Kanadoje - prel. jubil. dr. Pranas Gaida, šiemet skaičiuojantis 70-ius kunigystės metus; kunigu įšventintas 1937-05-22); jų amžiaus vidurkis - 51 metai.

Per metus įšventinta kunigų: 4

Seminaristų ir kandidatų: 9

Pakrikštyta: 1477

Priėmusiųjų Pirm. Komuniją: 1313

Sutvirtinta: 712

Sutuokta porų: 649

Palaidota: 2745

Vyskupijos teritorijoje veikia 118 mokyklų, kuriose mokosi 20 185 mokiniai. Tikybą mokyklose dėsto 112 mokytojų; tikybos pamokas lanko 12 505 mokiniai.

Vyskupijoje veikia 6 globos namai, kuriuose globos paslaugos teikiamos 110 asmenų.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal