Naujienos

Apie įvykusį gavėnios seminarą jaunimo aktyviesiems Kaišiadoryse (2006 03 02-03)

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro kvietimą gavėnios laikotarpyje keliauti į „dykumą“ išgirdo gausus jaunimo būrys, susirinkęs į seminarą jaunimo aktyviesiems „Sausra. Dykumoje...“; seminare dalyvavo atstovai iš Kaišiadorių vyskupijos Semeliškių, Žaslių, Musninkų, Kiauklių, Širvintų, Zibalų, Stakliškių, Vievio, Butrimonių, Bagaslaviškio, Punios, Pivašiūnų, Dusmenų, Senosios Varėnos, Kruonio, Elektrėnų, Žiežmarių ir Kaišiadorių parapijų. Seminaro tikslas: išgirsti ir atsiliepti į Dievo kvietimą keliauti į „dykumą“, atpažinti tikruosius gyvybės šaltinius mūsų kasdienybėje, o sugrįžus į savo parapijas - visa patirtimi pasidalinti su savo parapijos jaunimu...

Susibūręs jaunimas penktadienio vakarą savarankiškai ruošėsi Kryžiaus keliui, remdamiesi Šventojo Rašto ištraukomis kūrė tekstus ir maldavimus, atspindinčius Kančios kelio stočių prasmę. Šį kartą Kryžiaus kelio ėjimas, apmąstymas vyko Kaišiadorių katedroje. Maldai vadovavo patys jaunuoliai. Po Kančios kelio maldos, laikas buvo skirtas Atgailos sakramentui ir šlovinimui, kad apvalytomis, tikrosios ramybės pripildytomis širdimis, galėtume švęsti Eucharistiją.

Šeštadienio rytą vyko katechezė „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo“ (plg. Lk 15, 2). Šio užsiėmimo metu nagrinėta Sieger Koeder paveikslą „Jėzus su nusidėjėliais“, jaunimas mąstė apie savo santykį su Dievu. Kiekvienas seminaro dalyvis klausė savęs, ar nori ir ar leidžiasi, kad būtų Jėzaus surastas ir pakviestas sėdėti su Juo prie vieno stalo... Vėliau vyko katechezė „Dykuma“ (plg. Mk 1, 12-15), kurioje Gerosios Naujienos esame kviečiami išeiti į dykumą, priimti ją kaip laiką apsivalymui ir atsivertimui. Jaunimas kalbėjo, diskutavo apie tikruosius šaltinius, kurie gali numalšinti ir malšina jų troškulį. Dienos pabaigoje pasiūlyta kūrybinė veikla padėjo apmąstytas mintis įsileisti giliai į širdį ir jas išgyventi.

Tikimasi, kad jaunimas, grįžęs iš seminaro, galės su savo bendraamžiais ne tik pasidalinti naujomis idėjomis gavėnios laikotarpio įprasminimui ir išgyvenimui, bet gebės vadovauti Kryžiaus kelio maldai ar net pasiūlyti gavėnino susikaupimo popietę savo parapijoje, jaunimo grupėje.

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras

« atgal