Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kurijos pareiškimas dėl kun. K. Dvarecko elgesio (2007 03 02)

2007-03-01 Lietuvos žiniasklaidos priemonėms pranešus apie Kaišiadorių vyskupijos kunigo Kęstučio Dvarecko nederamą elgesį – nelegalų narkotinių medžiagų laikymą, taip pat dėl kitų jam inkriminuojamų nusikaltimų, Kaišiadorių vyskupijos kurija pareiškia, jog Vietos ordinarui - vyskupui apie kunigui inkriminuojamus nusižengimus iki pastarojo meto nebuvo žinoma.

Kun. K. Dvareckas yra studijavęs Vilniaus ir Erfurto kunigų seminarijose, charakterizuotas kaip aktyvus ir kūrybingas kunigas, neturėjęs įspėjimų ir nuobaudų. Iki suėmimo darbavosi Širvintų šv. arkang. Mykolo parapijos vikaro pareigose, jam taip pat buvo pavesta aptarnauti Bagaslaviškio ir Krikštėnų parapijas Širvintų dekanate. Šioms pareigoms jis buvo paskirtas 2006-12-18, pareiškus, kad ankstesnėje darbo vietoje – Elektrėnų parapijoje per didelis pastoracinio darbo krūvis dėl ko jis negalįs įvykdyti visų vietos klebono pavestų pastoracinių darbų bei pablogėjo sveikata. Naujoji darbo vieta – Bagaslaviškio ir Krikštėnų parapijos, jo paties liudijimu, atitiko galimybes, džiaugėsi galįs dirbti kaimo vietovėje... Pastaruoju metu kun. K. Dvareckas, buvo pastebėta, vengė bendrauti su kolegomis - kunigais, lankytis vyskupijos kunigų pastoracinio formavimo užsiėmimuose... Prieš mėnesį, vietos Vyskupas jį kvietė apsilankyti Kurijoje, pasikalbėti apie darbus patikėtose parapijose, sveikatą, tačiau į kvietimą nereagavo. Vėliau jam buvo skambinta keliolika kartų, bet į skambučius neatsakinėjo. 2007-02-27 į Bagaslaviškį, kur rezidavo kunigas, susitikimui nuvyko Vyskupo generalvikaras ir Kurijos kancleris, tačiau nerado jo namuose, tik paliko raštišką įsakmų kvietimą atvykti pas Vyskupą. 2007-03-01 dėl nepaklusnumo Vietos ordinarui Kaišiadorių vyskupas kun. K. Dvarecką atleido iš pareigų parapijose bei uždraudė vykdyti kunigiškas pareigas. Tą pačią dieną (vakare) žiniasklaida pranešė, jog kun. K. Dvarecką sulaikė policija.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal