Naujienos

Dėl kunigo K. Dvarecko atleidimo iš pareigų (2007 03 01)

Dėl nepaklusnumo Vietos ordinarui 2007-03-01 kunigas Kęstutis Dvareckas atleistas iš Širvintų šv. arkang. Mykolo parapijos vikaro pareigų bei pavedimo aptarnauti Bagaslaviškio ir Krikštėnų parapijas (plg. kan. 273); taip pat jam uždrausta vykdyti kunigiškas pareigas.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal