Naujienos

Palaidotas kunigas Juozapas LUNIUS (2007 02 24)

2007 m. vasario 21 d. Prienų ligoninėje mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Juozapas LUNIUS, Nemajūnų (Birštono sav.) šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapijos altaristas.

Juozapas Lunius gimė 1929 m. lapkričio 10 d. Mineiškiemio kaime, Utenos rajone, Kirdeikių parapijoje. Mokėsi Saldutiškio vid. mokykloje ir Vilniaus pedagoginiame institute, fizikos – matematikos fakultete; vėliau dirbo Dusetų vid. mokykloje, Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale fizikos laboratorijoje, Vilniuje parduotuvėje – salone „Prietaisai“.

1971 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigęs, 1976 m. gegužės 30 d. Kauno arkikatedroje buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai.

Vikaravo Kietaviškių, Aukštadvario, Širvintų ir Molėtų parapijose. Ėjo klebono pareigas Kirdeikių, Vytautavos, Beižionių ir Nemajūnų parapijose. Paskutinėje pastoracinio darbo vietoje – Nemajūnuose praleido 20 metų. Buvo pamaldus, kuklus, nemėgstantis naujovių ir permainų žmogus, užjaučiantis vargstantį - altruistas.

Kun. J. Lunius buvo pašarvotas Nemajūnų parapijos bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios, kurioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, Gardino vyskupas A. Kaškievič, kun. Juozapo studijų draugas, ir vysk. J. Tunaitis bei koncelebravo 20 kunigų, buvo švenčiamos vasario 24 d. 13 val. Nemajūnų bažnyčioje. Kun. J.Lunius palaidotas Nemajūnų bažnyčios šventoriuje, šalia kun. Alfonso Šato kapo.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal