Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos šeimų susitikimas Kaišiadoryse (2007 01 28)

Šių metų sausio 28 d. Kaišiadoryse įvyko Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro organizuotas renginys – šeimų susitikimas. Šio renginio tema - „Vakarai su šeima“. Renginys prasidėjo katedroje šv. Mišiomis, kurias celebravo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis. Šia proga po Mišių vyskupas įteikė Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro ilgametei vadovei gyd. Marytei Bagdonienei popiežiaus Benedikto XVI kryžiaus ženklą „Už Bažnyčią ir Popiežių“, jai suteiktą Apaštalų Sosto. Toks apdovanojimas Kaišiadorių vyskupijoje teikiamas pirmą kartą.

Po to visi šio renginio dalyviai susibūrė Kaišiadorių vyskupijos sielovados centro konferencijų salėje. Įžangoje kalbėjo vyskupas J. Matulaitis. Jis pabrėžė taikos, taip pat susitaikymo svarbą nūdienos šeimose. Vyskupas pasakojo, kaip kažkada lankėsi Asyžiuje, šv. Pranciškaus mieste, ir jo palaidojimo vietoje pastebėjo užrašą: „Kur Dievas, ten ir taika“. Ši mintis, - pabrėžė vyskupas, - yra raktinė sprendžiant nūdienos šeimų, ypač krikščionių šeimų, krizes ir kitas problemas. Vėliau kalbėjęs vyskupo generalvikaras kun. dr. A. Jurevičius visų susibūrusiųjų dėmesį atkreipė į meilės svarbą šeimoje. Jis pasakojo apie vieną pamokslininką, kuriam kalbant apie meilę, klausytojai užsnūdo, mat jiems tai atrodė neaktualu; tuomet jis pakvietė tokiam eksperimentui: į himno meilei tekstą (plg. 1 Kor, 13), vietoj žodžio „meilė“, įterpti savo vardą – „aš kantrus“, „aš maloningas“, „aš nepavydus“... Kunigas sakė, jog tai akivaizdžiausiai paliudija, kaip mums meilė vis dar aktuali, kaip esame nutolę nuo Dievo nurodymo mylėti artimą, galiausiai – ką iš tiesų meilė reiškia konkretaus žmogaus gyvenime...

Vėliau kalbėjusi Lietuvos Šeimos centro direktorė Violeta Valantiejūtė, atkreipė renginio dalyvių dėmesį į svarbias šeimos gyvenimui detales: „šeimoje reikia viską derinti tarpusavyje, bendraujant labai svarbu suprasti vienas kitą, nebijoti pasikliauti jausmais, o nepaskęsti vien diskusijose, stengtis nepertraukti artimo, bet išklausyti...“

Susitikime liudiję Česlovas ir Erika Krikščiūnai, aktyvūs Kaišiadorių parapijiečiai, pasidalijo tikėjimo patirtimi šeimos gyvenime, ypač auklėjant vaikus, sprendžiant šeimos tarpusavio klausimus; jie atkreipė dėmesį į tradicinių, nekintamų vertybių būtinumą šeimoje. „Kai mes įsileidome Jėzų į savo šeimą, mūsų gyvenime tarytum viskas pasikeitė, nušvito nauja šviesa – suradome į ką tvirtai atsiremti, suradome visuomet dėmesingą, tikrą, tvirtą Draugą“, - sakė ponia Erika. Krikščiūnų šeima augina tris vaikučius – berniukus.

Vėliau susitikime dalijosi įspūdžiais Vidas ir Asta Stalaučinskai; jų šeima (šeimoje auga keturi vaikučiai) praėjusių metų rudenį, kartu su kitomis šeimomis iš Kaišiadorių vyskupijos, dalyvavo katalikiškų šeimų stovykloje Vokietijoje. Jie pasakojo apie vokiečių vaišingumą, dėmesingumą svečiams, minėjo, jog vertybių problema yra palietusi ir šio krašto šeimas. Nors jiems, iš pirmo žvilgsnio atrodytų, nieko netrūksta, tačiau artimiau pabendravus pastebi - problemų taip pat yra... Apibendrindami savo įspūdžius Vidas ir Asta Stalaučinskai pabrėžė, jog tikėjimo dovanojamos vertybės neįkainojamos šeimoje: „Šeimoje, kartu su Kristumi – kur kas lengviau“, - sakė jie.

Pašnekesių pabaigoje Aidmantas ir Judita Bernatoniai, Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro savanoriai, aktyvūs Kaišiadorių parapijos nariai, pristatė susibūrimo dalyviams jų parengtą programą „Vakarai su šeima“. Tai šeimų pastiprinimo vadovas savaitiniams šeimos vakarams. Šios programos tikslai, kaip sakė Bernatoniai, - skatinti bendravimą tarp šeimos narių, priimti geresnius bendrus šeimyninius sprendimus, parodyti tarpusavio meilę ir supratimą, tinkamai pasidalinti tarp šeimos narių kasdienius darbus ir geriau juos organizuoti, geriau susidoroti su pykčiu, vertinti ir kurti šeimos tradicijas ir t.t. Šioje programoje taip pat nemažai skiriama laiko maldai ir giesmei.

Pristatymo pabaigoje kiekvienas šios susitikimo dalyvis galėjo pasiimti programos rašytinę medžiagą, buvo kviesti pabandyti šią programą pritaikyti savo šeimose….

Renginys baigėsi dalyvavusių renginyje šeimų mažųjų pasirodymais – skambėjo pianino, smuiko, netgi būgno muzika, giesmelės, dainos, eilėraščiai, buvo šokta… Išties buvo malonu, nuoširdu, prasminga ir, tikėtina, palaiminga...

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras

« atgal