Naujienos

Diakonu įšventintas Algirdas Akelaitis (2007 01 20)

Šių metų sausio 20 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas BAČKIS įšventino diakonu Kaišiadorių vyskupijai Algirdą AKELAITĮ (g. 1977 m.), šios seminarijos VI kurso auklėtinį.

Diakonas iki šių mokslo metų pabaigos tęs studijas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal