Naujienos

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2006 12 22 )

Kunigas Marius Talutis paskirtas Elektrėnų parapijos vikaru.

Kunigas Kęstutis Dvareckas paskirtas Širvintų parapijos vikaru; reziduos Bagaslaviškyje.

Kunigas Gediminas Mieldažis, iki šiol ėjęs Bagaslaviškio ir Krikštėnų parapijų klebono pareigas, išleistas pastoraciniam darbui į Monrealio arkivyskupiją Kanadoje.

Kunigas Povilas Tekorius, Kaišiadorių parapijos vikaras, paskirtas Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro dvasios vadovu.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal