Kitos įstaigos

Kaišiadorių vyskupijos svečių namai – viešoji įstaiga „Birštono tulpė“

Kaišiadorių vyskupijos svečių namai
    Birutės g. 21, Birštonas
    Mob. +370 610 12 656 arba tel. 8 319 56 250

Kaišiadorių vyskupijos poilsio namai – sanatorija „Tulpė“ buvo įkurta 1937 m. Birštone. 1940 m. sanatorijos pastatas buvo nacionalizuotas; 1991 m. vėl grąžintas Kaišiadorių vyskupijai ir po renovacijos Kaišiadorių vyskupo sprendimu jame įkurta viešoji įstaiga „Birštono tulpė“ – vyskupijos svečių namai.

Svečių namuose yra geros sąlygos organizuoti mokymus (seminarus, kursus), rekolekcijas, pailsėti.

Birštono sakralinis muziejus

    Birštono sakralinis muziejusBirutės g. 8, Birštonas
    Tel. 8 319 65 699

    Greta Birštono šv. Antano Paduviečio bažnyčios, buvusioje parapijos klebonijoje, 2000 m. Kaišiadorių vyskupo sprendimu įkurtas Birštono sakralinio meno muziejus. Muziejus lankytojams pristato dvi memorialines ekspozicijas: Dievo tarnas Teofilius Matulionis ir Šventosios Romos Bažnyčios kardinolas Vincentas Sladkevičius. Plačiau apie muziejų ir jame veikiančias ekspozicijas bei parodas prašome žiūrėti: http://www.sakralinis.lt/.

 Kurija ir Tribunolas   •   Caritas   •   Jaunimo centras   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Kitos įstaigos