Caritas

    Birutės g. 9
    LT-56124 Kaišiadorys
    El. paštas caritas@kaisiadoriuvyskupija.lt


    Direktorius – mons. Rimvydas JURKEVIČIUS
    Reikalų vedėja – Giedrė ADLYTĖ - CHVEDUK, mob. +370 601 11 454

Veikla

Nuo 1989 m. veikianti vyskupijos Caritas organizacija vienija Kaišiadorių vyskupijos parapijų ir kitų institucijų Caritas grupes ir siekia spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius. Caritas grupės veikia daugelyje vyskupijos parapijų. Vyskupijos Caritas didžiausią dėmesį skiria savanorių paieškai ir jų rengimui, vaikų, jaunimo, vienišų senelių globai (yra steigėjas ar kuruoja parapijose veikiančias globos įstaigas), socialiai remtinų vaikų laisvalaikio organizavimui.

 Kurija ir Tribunolas   •   Caritas   •   Jaunimo centras   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Kitos įstaigos