Kurija ir jos institucijos

Vyskupijos kuriją sudaro įstaigos ir asmenys, padedantys vyskupui vadovauti vyskupijai, ypač jos sielovadai, ir tvarkyti vyskupijos administracinius reikalus bei vykdyti teisinę galią.

Kaišiadorių vyskupijos tribunolas nagrinėja bažnytinės santuokos negaliojimo bylas.

Vyskupijos pastoracinės struktūros – Katechetikos centras, Jaunimo centras, Caritas, Šeimos centras – įsikūrę Sielovados centre:

    Birutės g. 9
    LT-56124 Kaišiadorys
 Kurija ir Tribunolas   •   Caritas   •   Jaunimo centras   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Kitos įstaigos